Tájékoztatás üzletrészek megvásárlásáról

Tájékoztatás üzletrészek megvásárlásáról

Tájékoztatás üzletrészek megvásárlásáról 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

ASET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonában lévő SET Goodwill and Enterprise Management Kft. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-09-326950, a továbbiakban: Leányvállalat) adásvételi szerződést kötött az Unitool-Plastik Kft. (székhely: 2049 Diósd, Petőfi Sándor u. 21., cégjegyzékszám:
13-09-148713, a továbbiakban: Céltársaság) valamennyi üzletrészének megvásárlásának tárgyában. Felek az Unitool-Plastik Kft. előzetes átvilágítását követően az üzletrészek vételárát 750 000 000,- Ft-ban, azaz hétszázötvenmillió forintban állapították meg. Az adásvételi szerződés értelmében a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. a vételárat két részletben köteles megfizetni eladók részére, 2019. december 31-ig. Az adás-vételi  szerződés rendelkezései értelmében az első vételár részlet megfizetését követően a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. kizárólagos tulajdonosává válik az Unitool-Plastik Kft.-nek.

Az Unitool-Plastik Kft. tulajdonát képezi a céltársaság székhelyéül szolgáló telephely és az ott található termelést végző géppark, fröccsöntő szerszámok, a termeléshez szükséges alapanyag-, és készárú készlet. Jelentős értékkel bírnak a rendelkezésre álló technológiai megoldások, a Céltársaság alkalmazásában álló régi, lojális szakembergárda, illetve a jelentős kapcsolati tőke, mind beszállítói, mind megrendelői oldalon.

A Társaság menedzsmentje elkötelezett abban, hogy kizárólag valós értékteremtő tevékenységgel bíró társaságokkal gyarapítsa a SET GROUP Nyrt. portfólióját, melyek könnyen reagálnak a nem várt piaci hatásokra és így szilárd fundamentumként vannak és lesznek jelen a Társaság vagyoni elemei között.

A felvásárolandó társaságok részletes vizsgálatával, átvilágításával a SET GROUP Nyrt. menedzsmentje törekszik arra, hogy minél pontosabban meg tudja meghatározni a jövendőbeli leányvállalatok valós piaci értékét, és az akvizíció során ezen, az összes piaci szereplő számára értelmezhető és elfogadható áron kerüljön a SET GROUP Nyrt. portfoliójába. Ebből kifolyólag a Társaság menedzsmentje a Befektetői elé tárja az értékelés lényegi elemeit és annak alátámasztására szolgáló valós adatait, hogy annak részleteit minél jobban megismerhessék.

Ennek szellemében, az alábbiakban bemutatjuk a Tisztelt Befektetőknek az Unitool-Plastik Kft. lényeges vagyoni elemeit.

A Céltársaság a gyártást a saját tulajdonában álló közel 2 000 m2-es telken található 1 100 m2 alapterületű üzemben végzi. Az ipari övezetben található ingatlan Diósd központjától 500 méterre helyezkedik el. A gyár területére a föld alatt 50 000 kWh teljesítményű villamoshálózat került kiépítésre, melyből a társaság jelenleg 30 000 kWh-t használ, így a gyártás bővítése esetén az ahhoz szükséges kapacitás már jelenleg is rendelkezésre áll. Az Unitool-Plastik Kft. az ingatlant évekkel ezelőtt banki kölcsön igénybevételével vásárolta meg, melyből még 15 000 000 forint kötelezettsége áll fenn a hitelintézet felé. Az ipari övezet jelentős előnye, hogy a gyártás a jelenlegi kettő helyett, akár három műszakban is folyhat.

A Céltársaság termelőeszközeinek összértéke kerekítve 230 000 000 forintot tesz ki. Az Unitool-Plastik Kft. minden eszköze a termelésben részt vesz, ezért a piaci árak figyelembevételével történt az érték megállapítása, különös tekintettel arra, hogy az eszközök könnyen mozdíthatóak és értékesíthetőek.

A Céltársaság készárú készletei konszignációs raktárakban találhatóak. Jelenlegi értékük
237 713 000 forintot képvisel (az összegre az euró aktuális árfolyama hatással lehet). Ez az érték valós piaci reálértéket mutat, hiszen az Unitool-Plastik Kft. a konszignációs raktárakban tartott készleteit a szerződésekben ütemezett időszakonként a megrendelők részére kiszámlázza, így a Céltársaságnak nincsenek elfekvő készletei.

A Céltársaság követelés állománya az adás-vételi szerződés megkötésének napján kerekítve   57 000 000 forint, pénzeszközeinek értéke kerekítve 18 000 000 forint, míg a szállítók felé fennálló rövid lejáratú kötelezettsége megközelítőleg 44 millió forint.

Diósdi telephely 256 000 000 Ft  
Termelőeszközök 230 000 000 Ft  
Készletek 237 000 000 Ft  
Követelésállomány 57 000 000 Ft  
Pénzeszközök 18 000 000 Ft  
Rövid lejáratú kötelezettségek   44 000 000 Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek   15 000 000 Ft
Összesen 798 000 000 Ft 59 000 000 Ft
Mindösszesen 739 000 000 Ft

A felvásárlási ár meghatározása a fentieket figyelembe véve több aspektus átlagából jött létre, szem előtt tartva a meglévő eszköz-, és tudásbeli tapasztalatokat, a jövőbeni fenntarthatóságot és a jövedelmezőséget. További jelentős tételt képez a Céltársaság vagyoni elemei között az az alapanyag készlet, ami a szerszámgyártáshoz, valamint a fröccsöntéshez szükséges.

A SET GROUP Nyrt. menedzsmentje ezzel a szemlélettel kívánja biztosítani, hogy az akvizíció egy olyan, a befektetők érdekeit és elvárásait is szem előtt tartó perspektívából jöhessen létre, ahol nem csak a SET GROUP Nyrt. válik tulajdonossá, hanem a Befektetőink is.

A Társaság menedzsmentje fontosnak tartja, hogy az így létrejött felvásárlást a befektetők saját tulajdonuknak érezzék, hiszen az a legnagyobb körültekintéssel, az Ő érdekeiket szolgálva született meg. Ennek okán az akvizícióval kapcsolatos dokumentációkba – az erre vonatkozó kérés esetén – a SET GROUP Nyrt. bármikor betekintést biztosít a megfelelő törvényi keretek közt.

Az Unitool-Plastik Kft. jövőképe

A jelenlegi szerződéseket és megrendeléseket az Unitool-Plastik Kft. az eddig megszokott minőségben és precizitással kívánja teljesíteni, a jövőben is nagy hangsúlyt fektetve a folyamatos kiszolgálásukra és a kapacitásnöveléssel, valamint az újabb megrendelésekkel való értéknövelésükre.

A régmúltra visszanyúló, de eddig háttérbe helyezett üzleti kapcsolatok ápolása mellett fontos elemét képezi az Unitool-Plastik Kft. jövőjének a különböző szakmai konferenciákon való aktív részvétel, és az eddig kihasználatlan marketingmegoldások kiaknázása. Az eddigi, kizárólag gyártás alapú üzleti modell a jövőben a „Solution as a Service” (SaaS) üzletággal kerül kiegészítésre, ami komplett megoldásokat szállít a meglévő és leendő megrendelők számára.

Az Unitool-Plastik Kft.-nél bevezetendő SaaS modell lényege, hogy Céltársaság által gyártott, a megrendelőkhöz kihelyezett kopó alkatrészek folyamatos ellenőrzés alatt állnak, így egy minőségbiztosítási és az üzembiztosságot szem előtt tartó rendszer keretében még idejében cserére kerülhetnek, ezzel nem csak a minőséget, a folyamatos és zavartalan gyártást, de a megrendelői elégedettséget is biztosítva.

Az Unitool-Plastik Kft. – az árazással ellentétben -, a SaaS üzletág megalapításával, a termelésben legfontosabbnak számító, megrendelői időfaktor optimalizálásával, és a magas minőséggel kívánja megteremteni a versenyhelyzetet. A már létező, különböző iparágakban jelenlévő standardokat jobb minőségű, hosszabb élettartamú termékekre akarja cserélni.

Az újonnan létrehozandó B2C üzletág olyan termékeket fejleszt direkt módon a fogyasztóknak, mellyel az érintett iparágakban hatékonyabb munkavégzést biztosítunk vásárlóink számára.

Ezen felül a környezettudatosságra figyelve az eddig fel nem használt gyártási hulladékok újrahasznosításra kerülnek olyan egyéb termékek gyártása során, ahol annak minőségi elvárásai ezt lehetővé teszik. A kapacitásnövelés érdekében egy, a folyamatokat optimalizáló és biztosító – a jelenlegit leváltó – vállalatirányítási rendszer kerül bevezetésre, melynek célja az egyenletes termelés biztosítása. A meglévő kettő mellett egy harmadik műszak is bevezetésre kerül, így a jelenlegi kapacitás – és az ezzel járó bevétel – 1/3-ával növelhető, ami a vállalatirányítási rendszerrel karöltve további bevételeket képes realizálni. A SET GROUP Nyrt. eltökélt célja, hogy az eddigi, folyamatosan elért adózott eredményt már az idei évben jelentősen növelje.

Az Unitool-Plastik Kft. az érdi ÉSZC Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépiskolával és a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskolával működik együtt, hogy a legértékesebb bázisát képező szakembergárda növelése és majdani utánpótlása is biztosított legyen. Az érdi illetve a csepeli iskola szerszámkészítő osztályokból 1-1 fő vesz részt az utánpótlás nevelés programban.

Az Unitool-Plastik Kft. kiaknázatlan lehetőségei és erőforrásai a jövőben a SET GROUP Nyrt. által delegált szakemberek révén teljes mértékben feltárásra kerülnek.

Így a jelenlegi stabilitás megőrzése mellett lehetőség nyílik újabb piaci rések betöltésére. A SET GROUP Nyrt. menedzsmentje úgy látja, hogy a Társaság ezzel a beruházással egy biztos és értékes múlton felül, egy kiválóan jövedelmező jövőt is vásárolt.

Jelen akvizíció teljes mértékben beleillik a SET GROUP Nyrt. által felállított és elvárt stratégia megvalósításának folyamatába, melyet értelmében SET GROUP Nyrt. a 2020-as év végéig olyan valós értékteremtő tevékenységgel bíró társaságokat vásárol meg, melyekkel a Cégcsoport eléri a 500 millió forintot meghaladó adózott eredményt az üzleti év végére.

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.