Éves közgyűlés

A SET GROUP Nyrt. tájékoztatása az éves rendes közgyűlés megtartása vonatkozásában a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet alapján

A SET GROUP Nyrt. tájékoztatása az éves rendes közgyűlés megtartása vonatkozásában a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet alapján 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A Társaság az éves rendes közgyűlését 2020. április 30. napjára hívta össze, melynek előterjesztéseit a tegnapi napon közzétette.

A COVID-19 vírus miatti járványra tekintettel kétséges volt a társasági esemény megtartása. Ennek vonatkozásában a mai napon megjelent, 102/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak új rendelkezéseket vezetnek be, melyekről ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket.

A Rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult dönteni minden olyan kérdésben, melyet a közzétett meghívóban napirendre tűzött. A jogszabály külön kiemeli, hogy ez a rendelkezés a Társaság éves beszámolójának elfogadására is érvényes. Az ügyvezetés határozatait ugyanolyan módon kell közzétenniük a társaságoknak, mint a közgyűlésen meghozott döntéseket.

A Rendelet 9. § (3) bekezdése a részvényesek számára biztosítja azt a jogot, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – a közgyűlésre lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján aktualizált részvénykönyv adatai alapján – a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhessék közgyűlés megtartását az ügyvezetés által meghozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából. Az éves beszámolóra vonatkozó utólagos jóváhagyásra irányuló közgyűlés megtartása iránti igényt 2020. május 31. napjáig kell a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényeseknek kezdeményezniük. Ennek kérelmezése esetén a közgyűlési meghívót a Társaságnak a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 45 napon belül kell közzétennie.

A SET GROUP Nyrt. a továbbiakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy a Befektetői minden szükséges tájékoztatást haladéktalanul megkapjanak és a kialakult helyzetben is részvényesei érdekeit tartja szem előtt.

Közgyűléssel kapcsolatos informácíók

Közgyűléssel kapcsolatos informácíók 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A Társaság az éves rendes közgyűlését 2020. április 30. napjára hívta össze, melynek előterjesztéseit a tegnapi napon közzétette.

A COVID-19 vírus miatti járványra tekintettel kétséges volt a társasági esemény megtartása. Ennek vonatkozásában a mai napon megjelent, 12/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak új rendelkezéseket vezetnek be, melyekről ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket.

A Rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult dönteni minden olyan kérdésben, melyet a közzétett meghívóban napirendre tűzött. A jogszabály külön kiemeli, hogy ez a rendelkezés a Társaság éves beszámolójának elfogadására is érvényes. Az ügyvezetés határozatait ugyanolyan módon kell közzétenniük a társaságoknak, mint a közgyűlésen meghozott döntéseket.

A Rendelet 9. § (3) bekezdése a részvényesek számára biztosítja azt a jogot, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – a közgyűlésre lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján aktualizált részvénykönyv adatai alapján – a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhessék közgyűlés megtartását az ügyvezetés által meghozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából. Az éves beszámolóra vonatkozó utólagos jóváhagyásra irányuló közgyűlés megtartása iránti igényt 2020. május 31. napjáig kell a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényeseknek kezdeményezniük. Ennek kérelmezése esetén a közgyűlési meghívót a Társaságnak a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 45 napon belül kell közzétennie.

A SET GROUP Nyrt. a továbbiakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy a Befektetői minden szükséges tájékoztatást haladéktalanul megkapjanak és a kialakult helyzetben is részvényesei érdekeit tartja szem előtt.

A SET GROUP Nyrt. éves rendes közgyűlésének előterjesztései

A SET GROUP Nyrt. éves rendes közgyűlésének előterjesztései 150 150 SET GROUP

 A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság évi rendes közgyűlését 2020. április 30. (csütörtök) 11:00 órakor tartja az Ádám Villa Nyugati Szárnyában (1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A) az alábbi napirenddel – amennyiben a jogszabályi rendelkezések lehetőséget adnak erre. 

1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2019. év vonatkozásában 

2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2019. évi egyedi beszámolójának elfogadása 

3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában 

4. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása 

5. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. javadalmazási politikájának elfogadása 

6. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. Alapszabályának módosítása 

7. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása 

Az új alapszabály tervezete, a részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás a Társaság honlapján (www.setnyrt.com), a Magyar Nemzeti Bank hivatalos közzétételi oldalán (www.kozzetetelek.mnb.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján áll a részvényesek rendelkezésére. 

A SET GROUP Nyrt. éves rendes közgyűlésének további dokumentumai az alábbi linken érhetők el.

Közgyűlési meghívó

Közgyűlési meghívó 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság évi rendes közgyűlése az alábbiak szerint kerül megtartásra:

A közgyűlés időpontja: 2020. április 30. (csütörtök) 11:00 óra

A közgyűlés helyszíne: Ádám Villa 1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A, Nyugati Szárny (középső szint)

A közgyűlés megtartásának módja: A részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával.

A közgyűlés napirendje: 

  1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2019. év vonatkozásában
  2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2019. évi egyedi beszámolójának elfogadása
  3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában
  4. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása
  5. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. javadalmazási politikájának elfogadása
  6. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. Alapszabályának módosítása
  7. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglalt időben és módon közzéteszi a Társaság honlapján (www.setnyrt.com), valamint a BÉT (www.bet.hu), és az MNB erre szolgáló honlapján (www.kozzetetelek.mnb.hu).

További részletek a csatolt dokumentumban olvashatók.

Előterjesztések a Társaság 2019. április 15. napján tartandó éves rendes közgyűlésére

Előterjesztések a Társaság 2019. április 15. napján tartandó éves rendes közgyűlésére 150 150 SET_GROUP
SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.