Stratégia
Slider

A SET GROUP stratégiája a részvényesi érték maximalizálására fókuszál azáltal, hogy Magyarországon és Európában sikeres üzletfejlesztési projekteket kivitelez a Társasághoz tartozó leányvállalatokon keresztül. A Társaság célja, innováció és növekedés révén, valós és értékteremtő tevékenységek végrehajtása a működési folyamatok racionalizálásával, valamint a költséghatékonyság javításával, amelyek újabb és prosperáló befektetéseket és együttműködéseket biztosítanak a Társaság és vállalatcsoportja számára.

Elképzelésünk szerint, a stratégia végrehajtásának három fokozata van: a magasabb rendű cél meghatározása (Purpose), a kivitelezés módjának a megtervezése valamint végrehajtása (Way), és végül a várható hatása a világra, a mindennapjainkra (Impact).

Első fokozat: Purpose – célunk: a folyamatosan változó világban céltudatosan adaptáljuk az újabb technológiákat azáltal, hogy hidat képezünk a múlt és a jelen között. A SET GROUP-nál olyan szakemberek dolgoznak, akik folyamatosan keresik a lehetőségeket, hogy hozzájáruljanak ezen magasabb rendű cél eléréséhez. Tudjuk, hogy változás nélkül nincs fejlődés, ugyanakkor azt is valljuk, hogy mindenki számára elérhetővé kell tenni azon újdonságokat, amelyek a mindennapjainkat könnyebbé teszik, előrébb viszik a világot és boldogabbá tesznek bennünket.

Második fokozat: Way – módszerünk: a konvencionális módszerek kora lejárt. Fejlődni, valami „nagyot alkotni” csak olyan hozzáállással és etikus piaci jelenléttel lehet végrehajtani, amely a munkatársakon át a cég minden egyes tevékenységében nyomon követhető. Hisszük, hogy a transzparens döntéshozatal a versenyelőny biztosítása mellett a cég egész működésére pozitívan kihat.

Harmadik fokozat: Impact – következmény: egy céltudatos gondolkodás és a hozzá tartozó akcióterv módszeres végrehajtása a kitűzött stratégia kompromisszumok nélküli megvalósítását eredményezi. Ezáltal képesek leszünk létrehozni Valódi Értékeket, támogatva a Jövőteremtés folyamatát.