Vezető állású személyekkel kapcsolatos információk

Tájékoztatás az új, hosszútávú stratégiához igazodó kölcsönszerződések megkötéséről

Tájékoztatás az új, hosszútávú stratégiához igazodó kölcsönszerződések megkötéséről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság a mai napon kölcsönszerződést kötött a SET GROUP Nyrt. két vezető feladatokat ellátó személyével, dr. Huszár Péter Tamás igazgatósági elnökkel és dr. Orbók Ádám stratégiai igazgatóval.

A szerződések értelmében a SET GROUP Nyrt. jogosult összesen 500.000.000,- Ft összeg lehívására a közelgő akvizíciók forrásigényének biztosítása végett. A szerződések további eleme, hogy a lehívást követő egy éven belül a követelés visszafizetésére részvények kibocsátása útján is lehetősége van a Társaságnak.

A korábban független partnerekkel megkötött kölcsönszerződéseket jelen megállapodások nem érintik, azok továbbra is – változatlan formában – hatályban maradnak.

A Társaság menedzsmentje azért döntött az újabb kölcsönszerződések megkötése mellett, hogy megteremtse a cég hosszútávú stratégiájának alappilléreit. A hosszútávú stratégia első lényegi eleme, hogy a tulajdonosi arányok egy bizonyos hányada a cég menedzsmentjéhez kerüljön, ezáltal is mutatva a menedzsment elköteleződését a Társaság fejlődése és jövője irányában.

A hosszútávú stratégia második pontja, hogy a SET GROUP Nyrt. a jövőben csökkentse a Társaságtól független felek felé fennálló kitettségét.

A Társaságnál vezetői feladatokat ellátó személyek értékpapír kereskedését az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (MAR) az átláthatóság biztosítása érdekében részeletesen szabályozza. Amennyiben a jelen kölcsönszerződésekben foglaltak szerint a Társaság a kötelezettségeit dr. Huszár Péter Tamásnak és dr. Orbók Ádámnak újabb részvénykibocsátások útján teljesítené, úgy ezek az új értékpapírok kizárólag a MAR rendeletben foglaltak szerinti szigorú keretrendszernek való megfelelés útján kerülhetnének értékesítésre. Ennek kiemelt jelentőségű eleme, hogy ebben az esetben dr. Huszár Péter Tamás és dr. Orbók Ádám – a többi részvényessel ellentétben – kizárólag a tiltott időszakokon kívül, a tőkepiaci szereplők és a felügyelet tudtával értékesíthet részvényt.

Tájékoztatás vezető feladatokat ellátó személy értékpapír ügyletéről

Tájékoztatás vezető feladatokat ellátó személy értékpapír ügyletéről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az alábbiakról. 

A Társaság stratégiai igazgatója, dr.Orbók Ádám a tulajdonában álló, a SET GROUP Nyrt. által kibocsátott HU 0000107537 ISIN számú „A” sorozatú törzsrészvényei közül a mai napon 321.117 darab, azaz háromszáz-huszonegyezer-egyszáztizenhét darab részvényt átruházott Rajnai János és Dr. Mátó Tibor részére.

A tranzakcióra a Társaság unokavállalatának, a MÁTÓ-STÁB Kft. 70%-os üzletrészének megvásárlása kapcsán került sor. A SET GROUP Nyrt. 100%-os tulajdonában álló leányvállalatának, a SET Goodwill and Enterprise ManagementKft.-nek, mint a MÁTÓ-STÁB tulajdonosának a korábbi tagok felé az üzletrész vonatkozásában vételár fizetési kötelezettsége áll fenn. A vételárat a SET Goodwill and EnterpriseManagement Kft. a felek közti korábbi megállapodás értelmében 2019. augusztus 31. napjáig köteles megfizetni.

Dr. Orbók Ádám a mai napon Rajnai Jánostól és Dr. Mátó Tibortól – mint a MÁTÓ-STÁB Kft. 70%-t kitevő üzletrészeinek eladóitól – megvásárolta a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. felé fennálló, az üzletrészek vételárából fakadó követelését.

A 321.117 darab részvény a fent leírt követelés ellenértékeként került átruházásra. A tranzakció által a részvényes részvényállománya az 5%-os szavazati küszöbérték alá csökkent.

Tájékoztatás felügyelőbizottsági tag értékpapír tulajdonszerzéséről

Tájékoztatás felügyelőbizottsági tag értékpapír tulajdonszerzéséről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság felügyelőbizottságának elnöke, Kecskés Róbert a mai napon vásárolt 3 114 azaz háromezeregyszáztizennégy darab a SET GROUP Nyrt. által kibocsátott HU 0000107537 ISIN számú „A” sorozatú törzsrészvényt.

Bennfentes_kereskedes_KR

Tájékoztatás vezető állású személyek értékpapír tulajdonszerzéséről

Tájékoztatás vezető állású személyek értékpapír tulajdonszerzéséről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság stratégiai igazgatója, Dr. Orbók Ádám, a mai napon vásárolt 3 968 azaz háromezerkilencszázhatvannyolc darab a SET GROUP Nyrt. által kibocsátott HU0000107537 ISIN számú „A” sorozatú törzsrészvényt.

Bennfentes_kereskedes_OA

 

Változásbejegyzéssel kapcsolatos tájékoztatás

Változásbejegyzéssel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, továbbiakban a „Társaság”) Közgyűlése a 2018. május 31. napján tartott ülésén a 2/2018. (V.31.) sz. határozatával jóváhagyta a Társaság új Alapszabályát, valamint ahhoz kapcsolódóan döntött a Társaságot érintő, egyéb változásokról: Igazgatótanács helyett létrehozta az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság intézményét, megválasztotta a Társaság könyvvizsgálóját, valamint az új tisztségviselőket.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2018. június 29. napján hozott és 2018. július 2. napján kézbesített 01-10-046842/91 számú végzésével a SET GROUP Nyrt. változásbejegyzési kérelmében foglaltakat bejegyezte.

Ezek alapján a Társaságot érintő főbb változások a következők:

Az ügyvezetés típusa: igazgatóság (3 fő).

Az Igazgatóság elnöke: dr. Huszár Péter Tamás

Az Igazgatóság tagjai: Kosda Béla Tamás és Koletics Péter

A Felügyelőbizottság elnöke: Kecskés Róbert

A Felügyelőbizottság tagjai: Almási Bálint Zsolt és Balogh Gyula

A Társaság angol, német és francia nyelvű elnevezései, valamint a konszolidációba bevonásra kerülő leányvállalatok nevei is rögzítésre kerültek a változásbejegyzés által.

Jelen rendkívüli tájékoztatás mellékleteként Társaságunk közzéteszi a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által hozott 01-10-046842/91 számú végzés teljes szövegét, valamint a SET GROUP Nyrt. hatályos alapszabályát.

bejegyzo_vegzes_20180703

vegzes_20180629

alapszabaly

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.