Konszolidációba bevont társasággal kapcsolatos információk

A Farmer-mix Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A Farmer-mix Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága a cégcsoportjához tartozó Farmer-mix Takarmánygyártó-Szolgáltató és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatosan (2072 Zsámbék, Etyeki út 23.) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Farmer-mix Kft. 2019. március 7. napján keretszerződést kötött az UBM Holding Nyrt.-hez tartozó UBM Farm Takarmány Zrt.-vel.

A szerződés értelmében az UBM Farm Takarmány Zrt. köteles évente minimum 250.000.000.- Ft, maximum 510.000.000,- Ft értékben a Farmer-mix Kft.-vel takarmányt gyártatni.

A szerződésben vállalt mennyiség teljesítésnek biztonsága érdekében a Farmer-mix Kft. 2019. március 4. napjától bevezette az „SAP Business One” vállalatirányítási rendszerét.

Cégcsoportunk, a kapacitások bővítése érdekében a Farmer-mix Kft.-nél tőkeemelést tervez, hogy új kiszolgáló eszközök beszerzéséhez, valamint a gyártási folyamatok teljes automatizálásához további forrást biztosítsunk.
A Farmer-mix Kft. középtávú tervei között szerepel egy újabb, a közelben létesítendő telephely építése. Az új gyárral a jelenlegi gyártási kapacitást mintegy négyszeresére tervezzük emelni, az egyre növekvő külföldi piaci igények kielégítése érdekében.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy a jelen közzétételben szereplő összegek tájékoztató jellegűek, azokat a szerződésben meghatározott mennyiségek, valamint az utolsó 3 hónap átlagárainak figyelembevételével tüntettük fel. A kilogrammonkénti árakat befolyásolják az alapanyagok mindenkori piaci árai.

A SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság leányvállalata, a SET Real-Estate Kft. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-09-323422, a továbbiakban: Leányvállalat) által korábban a Budapest XII. kerületében vásárolt ingatlan tulajdonjogát a Leányvállalat értékesítette, 2019. március 1. napján az ingatlan birtokbaadása megtörtént tekintettel arra, hogy a teljes vételár megfizetésre került a vevő által.

A Leányvállalat menedzsmentje a befolyt vételárat a korábban már közzétett, további ingatlanfejlesztésekbe kívánja befektetni.

A SET Informatika Zrt. új blokklánckutató laboratóriuma

A SET Informatika Zrt. új blokklánckutató laboratóriuma 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága a kizárólagos tulajdonában álló, SET Informatika Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-049586) vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A SET GROUP Nyrt. üzletpolitikája megköveteli a cégcsoport függetlenségre való törekvését. Ehhez alkalmazkodva a SET Informatika Zrt. – a cégcsoporton belüli forrásból – megkezdte a blokklánckutatásához szükséges saját eszközparkjának kiépítését.

Társaságunk 2019. március 26. napján tartandó nyilvános bemutatóján egy olyan alkalmazáscsomagot kíván a piacra bevezetni, mely a felmerülő igényekhez könnyen hozzáalakítható. Az új szolgáltatás folyamatos működésének biztosítása valamint biztonsága számunkra alapkövetelmény, ezért elengedhetetlen a saját kézben lévő, általunk üzemeltetett eszközpark felállítása.

Terveink szerint ez az új, most felállítandó blokklánckutató egység lehetőséget kínál a jövő blokklánctechnológiával foglalkozó egyetemeknek, startup-oknak, nagyvállaltoknak, további kutatásra és esetleges partneri együttműködésre.

Az új blokklánckutató laboratórium átadását még a termékbemutatót megelőzően szeretnénk megvalósítani. Társaságunk úttörője kíván lenni a blokklánc alapú technológiák, szolgálatatások széleskörű üzleti felhasználásának, elterjesztésének és továbbfejlesztésének. Cégcsoportunk hisz abban, hogy ennek a technológiának a jelenlegi – a köztudatban elterjedt – felhasználásán túl, komoly és jelentős értékteremtő potenciálja van. A SET Informatika Zrt. a blokklánc alapú rendszerek üzleti életre való optimalizálásával egyedülálló piaci pozícióra törekszik, mellyel a cégcsoport az egyik húzóerejévé válhat.

Tájékoztató a SET Informatika Zrt. első saját termékének bemutatásáról

Tájékoztató a SET Informatika Zrt. első saját termékének bemutatásáról 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága a kizárólagos tulajdonában álló, SET Informatika Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-049586) vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A SET Informatika Zrt., ahogyan korábban tájékoztatásra került, megkezdte informatikai fejlesztő részlegének létrehozását és az új részlegen belül a személyállomány folyamatos bővítését. A bővítés célja, hogy a SET GROUP Nyrt. az innovációs üzletágának IT fejlesztéseit saját erőforrásból valósíthassa meg.

Mindezek eredményeképpen a szolgáltatás- és termékfejlesztési portfolióinkból hamarosan nyilvános bevezetésre kerül egy olyan, mobilalkalmazást is magába foglaló platform, amely a blokklánc alapú technológiai szolgáltatás által támogatva – várakozásaink szerint – piaci szegmenst fog teremteni.

A piaci bevezetésre kerülő első alkalmazáscsomag nyilvános bemutatóját 2019. március 26. napján, kedden, délelőtt 10 órakor tartjuk a New York Palace szálloda Rossini különtermében (1073 Budapest, Erzsébet körút 9-11.), ahol egy üzleti reggeli keretein belül megismerhetik a tisztelt Befektetők, valamint a meghívott sajtóorgánumok képviselői a SET GROUP Nyrt. – már az átalakulást követően meghirdetett – „Jövőteremtő” üzletágának első termékét, annak lényegi elemeit, várható funkcióit.

Jelen közzététellel az Igazgatóság célja, hogy minden Befektetőnk időben szerezzen tudomást ezen eseményről, az innovatív üzletágunk fontos mérföldkövéről, mivel a SET GROUP Nyrt. vállalatcsoportja jelentős profitra számít a termék piaci bevezetéséből. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, mely a SET GROUP Nyrt. központi e-mail címén lehetséges.

SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság leányvállalata, a SET Real-Estate Kft. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-09-323422, a továbbiakban: Leányvállalat) a mai napon érvényes vételi ajánlatott tett egy 43 282 négyzetméter alapterületű agyagbánya megvásárlása tárgyában, 80.000.000,- Ft-os vételáron.

A területen – az előzetesen rendelkezésre bocsátott adatok szerint – megközelítőleg 3 millió köbméter kitermelhető agyag található.

A SET Real-Estate Kft. az ingatlan megvásárlását követően, el kívánja készíttetni a bányaterületre vonatkozó műszaki üzemi tervet, mely alapján megkéri a kitermeléshez szükséges engedélyeket az illetékes Bányakapitányságtól.

A Leányvállalat a kitermeléshez szükséges engedélyek megszerzése után a bányaterületet értékesíteni kívánja.

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit, hogy a hatályban lévő jogszabályok értelmében a bányaterület vonatkozásában hatásvizsgálatot nem szükséges végezni.

A SET GROUP Nyrt. jelen tájékoztatást az Európai Parlament és a Tanács a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU (2014. április 16.) számú rendeletében foglaltak értelmében teszi.

A SET Informatika Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A SET Informatika Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága befektetői megkeresés alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A SET Informatika Zrt.-nél (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-049586) jelenleg négy munkavállaló dolgozik a megrendelt projektek kivitelezésén. A leányvállalat megrendelés állományára tekintettel a cég vezetése további munkavállalókat kíván felvenni az informatika területéről. A jelöltek meghallgatása folyamatosan zajlik, mivel a fejlesztések nagy részét a SET Informatika Zrt. saját humán erőforrásból kívánja megvalósítani. A társaság kizárólag egyedi szakértelmet igénylő részfeladatokat fog kiszervezés útján megoldani.

A SET Informatika Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A SET Informatika Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a SET Informatika Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-049586) 2019. január 31. napján szerződést kötött a DVCON Informatika Kft.-vel (1141 Budapest, Szilágysomlyó. u. 41./B, cégjegyzékszáma: 01-09-964772, adószáma: 23419320-2-42).

A szerződés értemében a SET Informatika Zrt. Solution Architect feladatokat lát el SAP környezetben egy nemzetközi projekt keretein belül.

A szerződés a Felek között határozatlan időre köttetett.

A Farmer-mix Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A Farmer-mix Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Farmer-mix Kft. jelenleg folyamatosan gyárt az UBM Holding Nyrt.-hez tartozó UBM Farm Zrt. részére takarmányt egyedi megrendelések alapján. Az eddigi sikeres együttműködésből fakadóan az UBM Farm Zrt. és a Farmer-mix Kft. (továbbiakban: Felek) úgy határoztak, hogy a növekvő piaci igények kiszolgálása érdekében valamint a Felek kapacitásigényének és kapacitás rendelkezésének biztosítása céljából egymással keretszerződést kötnek.

A készülő szerződés értelmében a Farmer-mix Kft. megközelítőleg évi 318.000.000,- Ft értékben gyárt takarmányt az UBM Farm  Zrt. részére.

A SET Informatika Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A SET Informatika Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a  SET Informatika Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10- 049586) a mai napon szerződést kötött a SOLTRADE EUROPE Kft.-vel (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 10. fszt. 31., cégjegyzékszám: 01-09-978596) szoftvertervezés és – fejlesztés tárgyában. 

 A szerződés értelmében a SET Informatika Zrt. a megrendelő üzleti specifikációja alapján 2019. szeptember 30. napjáig köteles a fejlesztéseket elvégezni. A megállapodásban foglalt vállalkozói díj nettó 214.000.000,- Ft. 

A SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság leányvállalata, a SET Real-Estate Kft. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-09-323422, a továbbiakban: Leányvállalat) által korábban a Budapest II. kerületében vásárolt ingatlan tulajdonjogát a Leányvállalat értékesítette, 2019. január 24. napján az ingatlan birtokbaadása megtörtént tekintettel arra, hogy a teljes vételár megfizetésre került a vevő által.

A Leányvállalat menedzsmentje a befolyt vételárból további ingatlanfejlesztésekbe kíván befektetni.

A SET Real-Estate Kft. a mai napon szándéknyilatkozatott tett – a korábban megkezdett tárgyalások alapján – egy, a Budapest II. kerületében épülő, megközelítőleg 40%-os készültségű 4 lakásos társasház megvásárlásának tárgyában. Az ingatlanprojekt összértéke nagyságrendileg 350.000.000,- Ft. A cégcsoport a fenti ügyletek megkötésével további profitra számít a folyamatosan bővülő ingatlanpiacon.

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.