Konszolidációba bevont társasággal kapcsolatos információk

A SET Real-Estate Kft. leányvállalatának bejegyzése

A SET Real-Estate Kft. leányvállalatának bejegyzése 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Magas Orom 2019 Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.), mint a SET Real-Estate Kft. leányvállalatát a Főváros Törvényszék Cégbírósága 2019. május 2. napján a 01-09-341049/9 számú végzésével a cégnyilvántartásba bejegyezte. Az erről szóló cégbírósági végzést a Társaság jelen rendkívüli tájékoztatással egyidejűleg közzéteszi.

A SET Informatika Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A SET Informatika Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság Igazgatósága a SET Informatika Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-049586) vonatkozásában úgy döntött, hogy – a korábbi vezérigazgató lemondására tekintettel – kinevezi a leányvállalat új vezérigazgatójának Kecskés Róbertet 2019. május 1. napjától határozatlan időtartamra.

A SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság leányvállalata, a SET Real-Estate Kft. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-09-323422, a továbbiakban: Leányvállalat) a 2019. április 9. napján megkötött ingatlan előszerződés alapján 140.000.000,- Ft összegben adásvételi szerződés kötött a Budapest II. kerületében épülő, megközelítőleg 40%-os készültségű 4 lakásos társasház vonatkozásában.

Tájékoztatás a SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatban

Tájékoztatás a SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatban 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A SET Real-Estate Kft. leányvállalatot alapított Magas Orom Lakókert Kft. néven.

A SET Real-Estate Kft. a 2019. április 9. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásban ismertetett előszerződéshez kötődő jogokat és kötelezettségeket a Magas Orom Lakókert Kft.-re fogja átruházni annak bejegyzését követően. A SET Real-Estate Kft. célja az ügylettel, hogy a szóban forgó ingatlanberuházást jelenlegi készültségi állapotában akár projektként, akár a korábbi tervek szerint felépítve önálló, kész lakásonként is értékesíthesse – a piaci igényeknek megfelelően.

A SET Trust Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A SET Trust Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága az 1/2019. (IV.1.) számú igazgatósági határozatában döntött – többek között – a Hydro-Tár Hungary Kft. SET Trust and Asset Management Korlátolt Felelősségű Társaságra történő átnevezéséről, valamint a tevékenységének megváltoztatásáról, melynek értelmében a Leányvállalat új feladata vagyonkezelés ellátása. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a változásokat a 01-09-204283/21 számú végzésével bejegyezte, melyet a Társaság jelen rendkívüli tájékoztatással egyidejűleg közzétesz.

A SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság leányvállalata, a SET Real-Estate Kft. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-09-323422, a továbbiakban: Leányvállalat) a 2019. január 25. napján tett szándéknyilatkozata alapján előszerződést kötött a Budapest II. kerületében épülő, megközelítőleg 40%-os készültségű 4 lakásos társasház megvásárlása vonatkozásában. Az ingatlan vételárát a felek 140.000.000,- Ft-ban határozták meg. A végleges adásvételi szerződés megkötésének feltétele az ingatlan eladó általi tehermentesítése.

Az előzetes kalkulációk szerint az ingatlan további 120.000.000,- Ft-os beruházást igényel a SET Real-Estate Kft. részéről. A beruházás végeredményképpen négy darab, összesen nettó 350 m2 alapterületű örökpanorámás lakás kerül átadásra.

A jelenlegi ingatlanpiaci átlagárakat figyelembe véve a társaság jelentős profitra számít az ingatlan értékesítéséből.

A SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság leányvállalata, a SET Real-Estate Kft. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-09-323422, a továbbiakban: Leányvállalat) 2019. április 8. napján adásvételi szerződést kötött egy a Budapest XII. kerületében, a Csaba utcában található, 80 négyzetméter alapterületű ingatlan megvásárlásának tárgyában. A szerződés értelmében a Leányvállalat 40.000.000,- forintért vásárolja meg az ingatlant. A Leányvállalat célja az ingatlan felújításnak befejezése, majd annak továbbértékesítése a kerületre jellemző piaci áron.

A SET GROUP Nyrt. új, vagyonkezelési üzletága

A SET GROUP Nyrt. új, vagyonkezelési üzletága 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az 1/2019. (IV.01.) számú igazgatósági határozattal kapcsolatosan az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőit, hogy az Igazgatóság mai döntésével a Hydro-Tár Hungary Kft.-vel (a továbbiakban: Leányvállalat) kapcsolatosan az alábbi változtatásokat határozta el:

  • A Leányvállalat új elnevezése: SET Trust and Asset Management Korlátolt Felelősségű Társaság
  • A Leányvállalat új rövidített elnevezése: SET Trust Kft.
  • A Leányvállalat új székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.
  • A Leányvállalat új főtevékenysége: 64.20 vagyonkezelés (holding)
  • A Leányvállalat új ügyvezetője: SET Goodwill and Enterprise Management Kft.

A SET GROUP Nyrt. vezetése – a Társaság minél biztosabb stabilitására törekedve – a mai napon meghozott határozatában új stratégiai irányt jelölt ki a cégcsoport életében. Ezzel az új iránnyal a Társaság fundamentumait kívánja jelentősen gyarapítani. Az üzleti modell lényege, hogy a SET GROUP Nyrt. a SET Trust Kft.-n keresztül jól prosperáló, stabil, növekvő árbevételt és adózott eredményt felmutató, tervezhetően osztalékfizető cégekben kíván kisebbségi tulajdont szerezni ezzel új, iparág-független bevételi forrást biztosítva a SET GROUP Nyrt. részére.

Ez az új üzletág az Értékmegőrző divízióval szinkronban és párhuzamosan került életre hívásra. A kettő ág közötti jelentős különbség, hogy míg a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. az akvirálni kívánt céltársaságban jelentős befolyást szerez a menedzsmentet is átvéve, addig a SET Trust Kft. csupán befektetőként van jelen a céltársaságban. A SET Trust Kft. kizárólagos feladata a jövőben az akvirált üzletrészhányadokhoz kapcsolódó vagyonkezelés ellátása.

A 2019. február 4. napján tartott korábbi igazgatósági ülésen a menedzsment úgy határozott, hogy megvizsgálja a Hydro-Tár Hungary Kft. SET Goodwill and Enterprise Management Kft.-be való beolvadásának lehetőségét.

A Társaság a könyvelőjével és a könyvvizsgálójával folytatott egyeztetések alapján, valamint az új üzletág életre hívásából kifolyólag úgy határozott, hogy a Hydro-Tár Hungary Kft. nem kerül beolvadásra a SET Goodwill and Enterprise Management Kft.-be, hanem a fentiekben kifejtett tevékenységet látja el. Az Értékmegőrzéshez kapcsolódó tárgyalások folyamán merült fel az igény ennek az üzletágnak az elindítására, így az első üzletrész vásárlásra még 2019. első félévében sor kerülhet tekintettel a folyamatban lévő tárgyalásokra.

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata, a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. (a továbbiakban: Leányvállalat) 70%-ban tulajdonosa a MÁTÓ-STÁB Kft.-nek. A Leányvállalat a mai napon üzletrész adásvételi előszerződést kötött Rajnai Jánossal a fennmaradó 30%-os részesedés megvásárlása vonatkozásában. A megállapodás értelmében a Leányvállalat és az eladó a végleges szerződést legkésőbb 2019. április 30. napjáig kötik meg.

Az ügylet teljesedését követően a Leányvállalat a MÁTÓ-STÁB Kft. kizárólagos tulajdonosává válik.

A cégcsoport üzletpolitikájának megfelelően a SET GROUP Nyrt. az összes Leányvállalatát – profitorientált szemlélettel – az érintett szegmensek jelentős szereplőjévé kívánja tenni. Erre, valamint a befektetők érdekeire való tekintettel döntött a Társaság a MÁTÓ-STÁB Kft. feletti teljes ellenőrzés megszerzése mellett.

A Farmer-mix Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A Farmer-mix Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága a cégcsoportjához tartozó Farmer-mix Takarmánygyártó-Szolgáltató és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatosan (2072 Zsámbék, Etyeki út 23.) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Farmer-mix Kft. 2019. március 7. napján keretszerződést kötött az UBM Holding Nyrt.-hez tartozó UBM Farm Takarmány Zrt.-vel.

A szerződés értelmében az UBM Farm Takarmány Zrt. köteles évente minimum 250.000.000.- Ft, maximum 510.000.000,- Ft értékben a Farmer-mix Kft.-vel takarmányt gyártatni.

A szerződésben vállalt mennyiség teljesítésnek biztonsága érdekében a Farmer-mix Kft. 2019. március 4. napjától bevezette az „SAP Business One” vállalatirányítási rendszerét.

Cégcsoportunk, a kapacitások bővítése érdekében a Farmer-mix Kft.-nél tőkeemelést tervez, hogy új kiszolgáló eszközök beszerzéséhez, valamint a gyártási folyamatok teljes automatizálásához további forrást biztosítsunk.
A Farmer-mix Kft. középtávú tervei között szerepel egy újabb, a közelben létesítendő telephely építése. Az új gyárral a jelenlegi gyártási kapacitást mintegy négyszeresére tervezzük emelni, az egyre növekvő külföldi piaci igények kielégítése érdekében.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy a jelen közzétételben szereplő összegek tájékoztató jellegűek, azokat a szerződésben meghatározott mennyiségek, valamint az utolsó 3 hónap átlagárainak figyelembevételével tüntettük fel. A kilogrammonkénti árakat befolyásolják az alapanyagok mindenkori piaci árai.

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.