Egyéb

A SET GROUP Nyrt. hatályos Alapszabálya

A SET GROUP Nyrt. hatályos Alapszabálya 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyrt. hatályos alapszabálya:

Tájékoztatás változásbejegyzéssel kapcsolatban

Tájékoztatás változásbejegyzéssel kapcsolatban 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság 2020. február 26. napján tartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok értelmében benyújtotta változásbejegyzési kérelmét a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságára, mely a Társaság új könyvvizsgálójának, a H K ADÓCONTROLL Kft.-nek (személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Hegedűs Mihály) és az Igazgatóság új elnökének, Kósa Endrének a bejegyzésére irányult. A változásokat a cégbíróság 2020. március 2. napján a 01-10-046842/184 számú végzése révén bejegyezte. Jelen rendkívüli tájékoztatás mellékleteként Társaságunk közzéteszi a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-046842/184 számú végzésének teljes szövegét.

Tájékoztatás igazgatósági döntésről

Tájékoztatás igazgatósági döntésről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága úgy határozott, hogy jelentkezik a Budapesti Értéktőzsde kkv részvényekre vonatkozó elemzés-árjegyzés programjára tekintettel arra, hogy a Társaság megfelel a pályázat kvantitatív kritériumainak.

A programba kerülést követően BÉT-tag befektetési szolgáltatók pályázhatnak a SET GROUP Nyrt. elemzésére / árjegyzésére. A BÉT – a pályázat pozitív elbírálását követően – leszerződik a befektetési szolgáltatóval, amely negyedévente elemzéseket készít a Társaságról, illetve opcionálisan a SET részvényeinek piaci likviditását árjegyzéssel támogatja. Az Igazgatóság továbbá elhatározta, hogy amennyiben BÉT-tag befektetési szolgáltató pályázik a SET GROUP Nyrt. elemzésére / árjegyzésére, és annak jelentkezését a BÉT elfogadja, úgy a Társaság vállalja a negyedéves jelentés készítését.

Tájékoztatás a SET GROUP Nyrt. átszervezéséről

Tájékoztatás a SET GROUP Nyrt. átszervezéséről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

Az első jelentős akvizíciós eljárás sikeres megvalósításával a SET GROUP Nyrt. életében új fejezet nyílt. A Társaság menedzsmentje felismerte, hogy a most lezárult, valamint a jövendőbeli akvizíciókból kifolyólag a társaságot strukturálisan át kell alakítania; egy új, nagyvállalati alapokon nyugvó rendszert kell létrehozni.

Ennek első lépéseként az Igazgatóság elhatározta, hogy megvizsgálja a jelenlegi cégstruktúrát, azon belül a portfolió cégeinek esetleges egyesülését vagy eladásának lehetőségeit. A rendelkezésre álló adatok és elemzések feldolgozását követően az Igazgatóság külsős szakértők bevonásával cselekvési tervet készít, melynek végleges formájáról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

Mindezek elérése érdekében fontos a vállalatcsoport egészére kiható szemléletváltás, mely elsősorban egy szakmailag professzionálisnak ítélt vezetés felállítását, valamint a kiszervezésekből fakadó kitettségek kockázatának csökkentését jelenti. Az új holding-struktúra kiépítéséhez elengedhetetlen egy stabil, naprakész, átlátható ügyviteli rend felállítása, mely biztos szakmai hátteret biztosít. Éppen ezért döntött úgy a Társaság Igazgatósága, hogy leszerződik a nemzetközi szinten nagyvállalati ügyfelekkel foglalkozó PricewaterhouseCoopers magyarországi leányvállalatával a cég könyvelési feladatainak ellátása tekintetében. Az új, kialakítandó belső cégstruktúra és ügyviteli rend cégcsoportszintű létrehozása kapcsán jelentős többletmunka hárul a Társaság együttműködő partnereire. Hosszas tárgyalások eredményeképpen a SET GROUP Nyrt. közös megegyezés útján megszüntette szerződését a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-vel. Ennek okán hívta össze az Igazgatóság a Társaság közgyűlését. A Társaság javaslatot tesz arra, hogy a közgyűlés a HK Adócontroll Kft.-t, személyében felelős könyvvizsgálónak dr. Hegedűs Mihályt, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara egyik alelnökét, válassza meg könyvvizsgálónak a 2019. és 2020. év vonatkozásában. Az új könyvvizsgáló szakmai tapasztalatára támaszkodva a SET GROUP Nyrt. Igazgatóságának elsődleges célja, hogy a holding beszámolói a gyors növekedés ellenére a jövőben is hitelesen és megbízhatóan mutassák be a Társaság pénzügyi helyzetét.

A SET GROUP Nyrt. a vállalatcsoporton belül a továbbiakban az Értékmegőrző üzletágat kívánja előtérbe helyezni, melyhez elengedhetetlenül szükséges a fentiekben részletezett lényeges változtatások véghezvitele. A cégcsoport a korábban ismertetett irányoknak megfelelően dolgozik tovább, vagyis ezentúl is sikeres, azonban a generációváltás problematikájával szembesülő vállalatok akvizícióját kívánja végrehajtani a 2020. üzleti évben. Ennek a következő mérföldköve az 500 millió forintos konszolidált eredmény elérése, mely a tervezett osztalékfizetésen felül stabil alapokat biztosít az innovációs üzletág sikeres, jövőbeni piacteremtéséhez.

A SET GROUP Nyrt. hatályos Alapszabálya

A SET GROUP Nyrt. hatályos Alapszabálya 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. hatályos Alapszabálya az alábbiakban érhető el:

A SET GROUP Nyrt. alapszabálya

A SET GROUP Nyrt. alapszabálya 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. hatályos alapszabálya.

Meghívó a SET GROUP Nyrt. legújabb bemutatójára

Meghívó a SET GROUP Nyrt. legújabb bemutatójára 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszám: 01-10-046842) meghívja Tisztelt Befektetőit a 2019.12.11-én 9:30-tól 12:00-ig a Városligeti Műjégpálya Dísztermében (1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.) megrendezésre kerülő, reggelivel és bemutatóval egybekötött rendezvényére, ahol első kézből értesülhet a SET GROUP Nyrt. legújabb mérföldkövéről, a TRIMAN Kft.-ről.

Az esemény programja:

  09:30 – Regisztráció
  10:00Végállomás: a jövő.
A SET GROUP Nyrt. stratégiai igazgatója,
dr. Orbók Ádám bemutatja a TRIMAN Kft.-t.
  10:30 – Kérdések és válaszok
  11:00 – Kötetlen beszélgetés és falatozás

Kérjük, hogy a részvételi szándékát a Társaság befektetői kapcsolattartójánál email útján jelezze az adrienn.nagy@setnyrt.com címen.

További részletek az alábbi dokumentumban olvashatók:

Értesítés a SET GROUP Nyrt. új székhelyéről

Értesítés a SET GROUP Nyrt. új székhelyéről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság Igazgatóságának 1/2019. (XI.20.) számú határozata alapján a SET GROUP Nyrt. székhelye a 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27. számról 1026 Budapest, Pasaréti út 83. számra változott.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a székhely módosítását a mai napon a 01-10-046842/137 számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte. A Társaság az erről szóló végzést jelen rendkívüli tájékoztatás mellékleteként közzéteszi.

Értesítés a SET GROUP Nyrt. új elérhetőségéről

Értesítés a SET GROUP Nyrt. új elérhetőségéről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság Igazgatóságának 1/2019. (XI.20.) számú határozata alapján a SET GROUP Nyrt. székhelye a 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27. számról 1026 Budapest, Pasaréti út 83. számra változott, melynek cégbírósági változásbejegyzése jelenleg folyamatban van.

A SET GROUP Nyrt. a mai naptól a 1026 Budapest, Pasaréti út 83. szám alatti irodaházban érhető el a Tisztelt Befektetők számára is.

Cégbírósági változásbejegyzés

Cégbírósági változásbejegyzés 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-046842/116 számú végzésével a Társaság által kibocsátott 9.896.605,- darab, egyenként 100,- Ft névértékű törzsrészvényekből álló részvényszerkezetének módosítását (split) bejegyezte. Ezek alapján a SET GROUP Nyrt. alaptőkéjét ezt követően 49.483.025,- darab, egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészvény képezi. A változás következtében egy darab 100,- Ft névértékű törzsrészvény helyébe 5 darab egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészvény lép.

A Társaság haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket a részvényfelosztás technikai lebonyolítása tárgyában a KELER Zrt. és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. felé. Jelen rendkívüli tájékoztatás mellékleteként Társaságunk közzéteszi a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által hozott 01-10-046842/116 számú végzésének teljes szövegét, valamint a változás okán hatályosított Alapszabályt.

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.