Konszolidációba bevont társasággal kapcsolatos információk

Rendkívüli tájékoztatás a TRIMAN Kft.-vel kapcsolatban

Rendkívüli tájékoztatás a TRIMAN Kft.-vel kapcsolatban 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) a TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság(2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 2., a továbbiakban: TRIMAN Kft.) 90%-os tulajdonosaként az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A TRIMAN Kft. a korábbi előzetes várakozásokon felül a 2019. évet 373 718 e,- Ft, azaz háromszázhetvenhárommillió-hétszáztizennyolc forint adózott eredménnyel zárta, mellyel a SET GROUP Nyrt. jelentős lépést tett – a már korábban ismertetett – 500 000 e,- Ft-ot, azaz ötszázmillió forintot meghaladó éves profitcél elérése irányában.

A TRIMAN Kft. közzétett beszámolójában az alábbi jelentős tételek találhatóak:

az értékesítés nettó árbevétele 1 734 507 e Ft,

az adózott eredménye 373 718 e Ft,

a saját tőkéjének összege 1 810 677 e Ft. A TRIMAN Kft. taggyűlése 50 millió forint osztalék kifizetését határozta el, melyből a SET GROUP Nyrt.-t, 90%-os tulajdonosként, 45 millió forint illeti. Az adózott eredmény fennmaradó részéből, 323 718 e Ft összegből, további fejlesztéseket, eszközberuházásokat kíván végrehajtani a TRIMAN Kft.

Tájékoztatás a TRIMAN Kft-vel kapcsolatban

Tájékoztatás a TRIMAN Kft-vel kapcsolatban 150 150 SET GROUP

 A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit. 

A Modern Városok program keretében, kormányhatározat alapján, intelligens térfigyelő rendszer kerül kiépítésre Miskolcon „Okos Város – Okos Miskolc” projekt néven az MVM NET Zrt., mint kivitelező által. 

A SET GROUP Nyrt. 2020. február 20. napján tájékoztatta a Tisztelt Befektetőit, hogy a TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 2., a továbbiakban: TRIMAN Kft.) bekerült az MVM csoport minősített beszállítói közé. 

Több körös egyeztetést követően az MVM OVIT Zrt. – mint fővállalkozó – vállalkozási keretszerződés kötött a TRIMAN Kft.-vel, mint minősített partnerével. A keretszerződés értelmében a TRIMAN Kft. Miskolc város közigazgatási határán belül passzív optikai hálózat teljeskörű kivitelezését végzi el

A projekt teljes költségvetése 862.490.196,- forint. 

A TRIMAN Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A TRIMAN Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET GROUP

 A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit. 

A Társaság leányvállalata, a TRIMAN Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-179782) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) megkötött szerződése alapján vágány bontási és építési munkálatokat végez a MOL Nyrt. komáromi logisztikai telephelyén (2922 Komárom, Kőolaj utca 2.). A vágány-rekonstrukciós munkák szerződéses értéke nettó 114.523.004,- forint. 

A TRIMAN Kft. büszke arra, hogy része azon kevés cégeknek, amelyek folyamatosan meg tudnak felelni a MOL Nyrt. szigorú követelmény-rendszerének, és ezáltal a Leányvállalatot a MOL Nyrt. a minősített beszállítói között tartja nyilván. 

A TRIMAN Kft. jelentős hangsúlyt fektet arra, hogy ezen minősítésekben foglalt előírásokat maradéktalanul teljesítse, ezzel is tovább növelve a TRIMAN Kft. presztízsét. 

A TRIMAN Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A TRIMAN Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A HídTám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.) a TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Szent- Györgyi Albert u. 2., a továbbiakban: Leányvállalat) ajánlatát elfogadva a jövőbeni BMW gyár infrastrukturális kiszolgálásához vasúti műtárgyépítési munkálatokat rendelt meg a Leányvállalattól. A megrendelés szerződéses értéke 384.000.000.- forint. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2020 májusában indulnak.

A SET cégcsoport elkötelezett – a jelen, mindenki számára nehéz helyzetben is – a Társaság és leányvállalatai belső értékének növekedése mellett, melyet a jól szervezett és folyamatos munkavégzéssel tud fenntartani. Dolgozóink és partnereink egészsége a legfontosabb, ezért a projektek ütemezése a mostani, mindenkit érintő rendelkezések szem előtt tartásával történik.

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

Az MVM XPert Zrt. (székhely: 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105., cégjegyzékszáma: 01-10-140518) a MÁTÓ-STÁB Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.) ajánlatát elfogadva 2020. március 19. napján szándéknyilatkozatot küldött vállalkozási szerződés megkötésére a Győr-Gönyű, Bicske Dél-Győr 400 kV-os távvezeték átalakítási projekt keretein belül, 400 kV-os távvezeték oszlopok összeszerelésének és állításának tárgyában.

A MÁTÓ-STÁB Kft. által elnyert munkálatok a projekt szigorú ütemtervére tekintettel haladéktalanul megkezdődnek, melyen az energiaipari sajátosságok miatt nem lehet változtatni.

A MÁTÓ-STÁB Kft. saját operációban kívánja a szerződésben foglalt munkálatokat megvalósítani annak érdekében, hogy a további megrendeléseknek saját erőforrásból tudjon eleget tenni. Ezen bemutatkozó projekt sikeres megvalósítása esetén a MÁTÓ-STÁB Kft. további, folyamatos megrendelésre számíthat az MVM csoport részéről.

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A MÁTÓ-STÁB Átviteltechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1026 Budapest, Pasaréti út 83., a továbbiakban: Leányvállalat) a TRIMAN Kft.-t követően sikeresen bekerült az MVM Csoport minősített beszállítói közé.

Célunk, hogy a MÁTÓ-STÁB Kft. valamint a TRIMAN Kft. – egymás tevékenységét erősítve – a közhasznú infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó üzletágban jelentős és megbízható partnerként legyen jelen.

A MÁTÓ-STÁB Kft. a korábbi tevékenységéből fakadóan a kis-, közép-, és nagyfeszültségű hálózatok építésében, korszerűsítésében kíván részt venni, mely infrastrukturális fejlesztésekre a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Anikó u. 4.) mint az ágazat irányítója jelentős hangsúlyt fektet mind most, mind a jövőben.

Cégcsoportot érintő tájékoztatás

Cégcsoportot érintő tájékoztatás 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszám: 01-10-046842) Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a kialakult helyzet ellenére – a most jellemző piaci volatilitástól függetlenül – is folytatja a nagyvállalati struktúrába való rendeződését.

Ezzel összhangban a cégcsoport legjelentősebb Leányvállalata, a TRIMAN Kft., az eddigi hatékonyságával végzi továbbra termelő tevékenységét.

A fentieket a Leányvállalat a mérnöki és adminisztratív erőforrásainak home office-ba szervezésével, valamint a kivitelezési munkái elszigetelt jellegének köszönhetően tudja fenntartani. A TRIMAN Kft. a munkáit jellemzően lakott területen kívül, nyílt vasúti pályán végzi, ezért az alapvető és jelenleg lényeges egészségügyi elvárások betartása mellett a kivitelezési munkák zavartalanul folyhatnak.

A globális helyzet kiszámíthatatlansága miatt – támaszkodva a piaci elemzésekre – a SET GROUP Nyrt. Igazgatósága a TRIMAN Kft. ügyvezetésével közösen kidolgozott egy olyan forgatókönyvet, mellyel egy esetleges hosszabb kényszerleállás esetén a TRIMAN Kft. a jelenlegi stabilitását akár több hónapig is fenn tudja tartani.

Az intézkedéscsomag részeként a menedzsment úgy határozott, hogy a TRIMAN Kft. alapvető fenntartásához három hónapra szükséges, jelenleg is már rendelkezésre álló pénzeszköz elkülönítésre kerüljön. További lépésként a TRIMAN Kft. vezetése felvette a kapcsolatot a főbb megrendelőivel, hogy egy esetleges kényszerleállás miatt átütemezendő teljesítések vonatkozásában a vis maior helyzet miatt ne kerüljön kötbér felszámításra.

A SET GROUP Nyrt. vezetése már a kezdetektől törekszik egy „válságálló” holding létrehozására. Ennek okán került a portfólióba első nagyobb akvizícióként a vasútépítés üzletágban érdekelt TRIMAN Kft. Tekintettel arra, hogy ebben az iparágban jellemzően közérdekű infrastrukturális beruházások folynak, a vasúti kivitelezések konjunktúrától vagy válságoktól függetlenül folyamatosan haladnak előre, ezáltal hosszútávú, kiszámítható perspektívát biztosítva a SET cégcsoportnak is.

TRIMAN Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

TRIMAN Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 2., a továbbiakban: Leányvállalat) a már korábban közzétett növekedési stratégiájának megfelelően további 1000 m2-nyi terület megvásárlásával bővítette székhelyét. A tranzakció célja, hogy a Leányvállalat növekedésének kapcsán fellépő kapacitásigény teljes mértékben kiszolgálásra kerülhessen. Ezzel a területgyarapítással a Leányvállalat Gödöllő belvárosában elhelyezkedő ingatlanállománya több, mint 16.000 m2 nagyságúra emelkedett.

TRIMAN Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

TRIMAN Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 2., a továbbiakban: Leányvállalat) és a SET GROUP Nyrt. már az akvizíciós egyeztetések részeként megállapodtak abban, hogy a Leányvállalat erőforrásait a lehető legnagyobb mértékben fel kell használni. Elsősorban a TRIMAN Kft. optikai hálózat kivitelezéséhez kapcsolódó erőforrásait szükséges optimalizálni. Ennek értelmében a TRIMAN Kft. menedzsmentje felhatalmazást adott a SET GROUP Nyrt.-nek, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen az MVM Csoporttal partneri kapcsolat létrehozása céljából.

Mindezek eredményeképpen – többkörös egyeztetéseket követően – a TRIMAN Kft. sikeresen bekerült az MVM Csoport minősített beszállítói közé.

A TRIMAN Kft. már közel 600 kilométernyi szélessávú optikai gerinchálózatot épített ki a GOP-2012- 3.1.2 pályázathoz kapacsolódó beruházások kivitelezése során, így a Leányvállalat elsősorban a szakmai tapasztalatai alapján léphetett be a beszállítói körbe.

Célunk, hogy a TRIMAN Kft.  egy több lábon álló fontos piaci szereplő legyen a közhasznú infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó üzletágban.

Az optikai hálózatok kivitelezésekor a TRIMAN Kft.-nek jelentős piaci előnye van, tekintettel arra, hogy olyan gépparkkal és szakképzett kezelőszemélyzettel rendelkezik, mellyel csaknem az egész kiépítés saját erőforrásból valósítható meg, ezzel biztosítva, hogy a projekteken elért profit a lehető legmagasabb legyen.

Az MVM Csoport csupán a GINOP-3.4.1-2015 pályázathoz kapcsolódóan közel 4,44 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást nyert el újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztésére több magyarországi kistérségben. Az ezekhez kapcsolódó kivitelezésekben a TRIMAN Kft. jelentős és stabil partnere kíván lenni az MVM Csoportnak.

20200220_TRIMAN

A TRIMAN Kft. rövid bemutatása

A TRIMAN Kft. rövid bemutatása 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A Társaság 2019. december 11. napján megtartott közgyűlésének döntését követően sikeresen lezajlott a TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 2., a továbbiakban: Leányvállalat) SET GROUP Nyrt.-be való apportálása.

A TRIMAN Kft. a SET GROUP Nyrt. konszolidációs körébe 2020. január 1. napjával került be. Tekintettel arra, hogy a TRIMAN Kft. jelenleg a Társaság legjelentősebb leányvállalata, a továbbiakban be kívánjuk mutatni a Tisztelt Befektetőknek a Leányvállalat lényegét és kiemelt referenciáit. Továbbá külön részletezzük a jelenleg is futó fontosabb projekteket, valamint a TRIMAN Kft. jövőjére vonatkozó terveinket. További részletek a csatolt dokumentumban olvashatók.

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.