Értékpapírok forgalomba hozatalával kapcsolatos információk

Rendkívüli tájékoztatás a SET GROUP Nyrt. zártkörű tőkeemeléséhez kapcsolódóan

Rendkívüli tájékoztatás a SET GROUP Nyrt. zártkörű tőkeemeléséhez kapcsolódóan 150 150 SET GROUP Nyrt

Részvénykibocsátással kapcsolatos tájékoztatás

Részvénykibocsátással kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A 2019. december 11. napján megtartott közgyűlésen elhatározott zártkörű tőkeemelést, mely által a Társaság a TRIMAN Kft. 90%-os tulajdonosává vált, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. december 19. napján bejegyezte.  A SET GROUP Nyrt. a Ptk. 3:307. §-a alapján a mai értéknappal intézkedett a tőkeemelés miatti 21.904.554 darab, 20 Ft-os névértékű törzsrészvény kibocsátásáról. Tekintettel arra, hogy az újonnan kibocsátott részvények darabszáma meghaladja a Társaság eddigi részvényállományának 20%-át, az új részvények tőzsdei bevezetéséhez tájékoztató elkészítése és annak a Felügyelet általi jóváhagyása szükséges. Ennek okán a mai napon megkeletkeztetett részvénymennyiség a HU0000172929 ISIN számú sorozatba került kibocsátásra. A tőzsdei tájékoztató jóváhagyását és közzétételét követően az előzőekben megjelölt ISIN számú sorozatban lévő részvények bevezetésre kerülnek a jelenleg is a tőzsdén kereskedhető HU0000170246 ISIN számú sorozatba.

A SET GROUP Nyrt.-ben történt részesedés-változás

A SET GROUP Nyrt.-ben történt részesedés-változás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága 2019. június 28. napján döntött a Társaság alaptőkéjének emeléséről, mely értelmében a Társaság 965.817.000,- Ft összegű alaptőkéjét – részvények zártkörű forgalomba hozatala útján – 989.660.500,- Ft-ra megemeli. Az ehhez kapcsolódó cégbírósági bejegyzésre 2019. július 8. napján került sor.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója – a 234/2019. számú határozatával – a SET GROUP Nyrt., mint kibocsátó, kérelmére 2019. július 23. napjával elrendelte a fentiekben meghatározott 238.435,- darab, egyenként 100 forint névértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvény tőzsdei kereskedésbe való bevezetését és ezzel összefüggésben módosította a Társaság terméklistáját.

Ezek alapján a SET GROUP Nyrt. bevezetett értékpapír mennyisége 9.658.170 darabról 9.896.605 darabra emelkedett.

Az új részvények bevezetésével – a százalékos eltolódás okán – Bodorkós László részvényes a Tpt. 61. § (3) bekezdése szerinti 5%-os küszöbérték alá került. A további 5 % feletti tulajdonrésszel rendelkező részvényeseket a változás nem érintette.

Tőkeemelés összefoglalása

Tőkeemelés összefoglalása 150 150 SET_GROUP

Tisztelt Befektetők!

A SET GROUP Nyrt.(székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az 1/2019. (VI.28.) számú igazgatósági határozattal kapcsolatosan az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja.

A SET GROUP Nyrt. és a J.G. Sunflower Kft. (székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2., cégjegyzékszáma: 13-09-194261), valamint a Massa Bonorum Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Krecsányi u. 18., cégjegyzékszám: 01-09-294949)  – a továbbiakban: Apportálók – 2019. június 28. napján apportszerződést kötöttek, melyben Felek megállapodtak, hogy Apportálók nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén a Társaság rendelkezésére bocsátják a SET GROUP Nyrt.-vel szemben fennálló összes követelésüket, melynek összege 193.314.063,- Ft azaz egyszázkilencvenhárommillió-háromszáztizennégyezer-hatvanhárom forint (a továbbiakban: apport). Felek megállapodtak, hogy az apport a Társaság jegyzett tőkéjében 23.843.500,- Ft, azaz huszonhárommillió-nyolcszáznegyvenháromezer-ötszáz forint értékben kerül realizálásra.

Az apportból a Társaság 108.450.000,- Ft-ot a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-09-326950) rendelkezésére bocsátott, mint a jegyzett tőke részét képező pénzbeli hozzájárulás. A SET Goodwill and Enterprise Management Kft. ezt az összeget az UNITOOL-PLASTIK Kft. (székhelye: 2049 Diósd, Petőfi Sándor utca 21., cégjegyzékszáma: 13-09-148713) akvizíciójához kapcsolódóan kívánja felhasználni.

Az Igazgatóság a döntése és a megkötött apportszerződések folytán a Társaság alaptőkéjét felemeli. Az alaptőke-emelés kapcsán a Társaság 238.435 db, azaz kettőszázharmincnyolcezer-négyszázharmincöt darab „A” sorozatú, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, egyenként 810,76 Ft-ban, azaz nyolcszáztíz egész hetvenhat század forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki zártkörűen. Ezt követően a Társaság alaptőkéjét 9.896.605 db, azaz kilencmillió-nyolcszázkilencvenhatezer-hatszázöt darab, 100 Ft-os névértékű törzsrészvény képezi.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elfogadta a Cryptic Consulting Kft. (székhelye: 6726 Szeged, Pipacs utca 4., cégjegyzékszáma: 06-09-020983) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a követelés értéke 193.314.063,- Ft, azaz egyszázkilencvenhárommillió-háromszáztizennégyezer-hatvanhárom forint.

A Társaság tőkéjének felemelése és az új részvények kibocsátását követően:

A Társaság jegyzett tőkéje 989.660.500,- Ft lesz, 2,47%-kal emelkedik.

A Társaság saját tőkéje 626.208.288,- Ft lesz, 44,66%-kal emelkedik.

A Társaság tőketartaléka 568.794.285,6 Ft lesz, 42,44%-kal emelkedik.

Az egy részvényre jutó saját tőke értéke 63,28- Ft lesz, 41,18%-kal emelkedik.

Az egy részvényére jutó tőketartalékának értéke 57,47- Ft lesz, 38,99%-kal emelkedik.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elhatározta, hogy a 100%-os tulajdonában lévő, SET Goodwill and Enterprise Management Kft.  teljes jegyzett tőkéjének rendelkezésre bocsátásának határidejét 2019. szeptember 30. napjára módosítja tekintettel arra, hogy az UNITOOL-PLASTIK Kft. üzletrészeinek megvásárlására 2019 júliusában kerül sor.

A Társaság Igazgatósága tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a szabályozott piacra történő bevezetéssel összefüggésben, az Európai Parlament és Tanács – az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – 2017/1129. számú rendeletének 1. cikk (5) bekezdés a.) pontja alapján, a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató és hirdetmény kibocsátására nem kerül sor.

Kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtétele

Kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtétele 150 150 SET_GROUP

Tisztelt Befektetők!

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit.

Előzmények:

A SET GROUP Nyrt. és a Massa Bonorum Kft. (székhely: 1025 Budapest, Krecsányi u. 18., cégjegyzékszám: 01-09-294949) 2017. április 3. napján kölcsönszerződést, majd 2017. november 8. napján kölcsönszerződés-módosítást kötöttek. A szerződés értelmében a Társaság a működéséhez szükséges forrást jogosult lehívni.

A Társaság – a korábban már beapportált követeléseken felül, 2019. január 1-jét követően – 84.864.063,- Ft-ot hívott le a kölcsönszerződés terhére.

A SET GROUP Nyrt. és a J.G. Sunflower Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-194261) 2018. július 5. napján kölcsönszerződést kötöttek. A szerződés értelmében a Társaság az Értékmegőrző üzletágához kötődő üzletrészvásárlásokhoz jogosult forrást lehívni.

A Társaság a korábbi lehívásokon felül az Unitool-Plastik Kft. üzletrészeinek megvásárlása kapcsán – első lépésben – 108.450.000,- Ft-ot hívott le a kölcsönszerződés terhére.

Zártkörű tőkeemelés:

A SET GROUP Nyrt. tárgyalásokat kezdeményezett a Massa Bonorum Kft. képviselőjével, valamint a J.G. Sunflower Kft. képviselőjével (továbbiakban: Kölcsönadók), hogy a Társaság a feléjük fennálló kötelezettségét zártkörű tőkeemelés útján rendezze.

A tárgyalások kapcsán a Társaság felkérte a Cryptic Consulting Kft.-t (székhely: 6726 Szeged, Pipacs utca 4., cégjegyzékszám: 06-09-020983) az érintett követelések értékelésére. A tárgyalások során Felek megállapodtak abban, hogy Kölcsönadók a SET GROUP Nyrt.-vel szemben fennálló 193.314.063,- Ft azaz egyszázkilencvenhárommillió-háromszáztizennégyezer-hatvanhárom forint összegű követelésüket a Társaság rendelkezésére bocsátják nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén, amennyiben a Társaság Igazgatósága meghozza a szükséges döntéseket az apporttárgy értékelése és a zártkörű tőkeemelés vonatkozásában.

Felek megállapodtak abban, hogy az új részvények kibocsátási értékét a 2019 március 20. és 2019 június 25. közötti kereskedési napok napi átlagárainak figyelembevételével határozzák meg. Az érintett kereskedési napok átlagárát a Budapest Értéktőzsde Zrt. historikus adatai alapján Felek 675,64 Ft-os értéken fogadták el. Mindezek alapján Felek a 20%-os limitértéket alapul véve az új részvények kibocsátási értékét 810,76 Ft-ban, azaz nyolcszáztíz forint hetvenhat fillérben állapították meg.

A fenti megállapodás alapján a Massa Bonorum Kft. képviselője, valamint a J.G. Sunflower Kft. képviselője a mai napon kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett az új részvények lejegyzésének tárgyában 810,76 Ft-os kibocsátási értéken.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága az apporttárgy értékelési jelentés, valamint a kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján a 2019. június 28. napján tartandó ülésén hoz döntést a Társaság alaptőkéjének felemeléséről.

Egyéb tájékoztatás:

A SET GROUP Nyrt.Igazgatósága ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy jelen tőkeemelés a 2019. március 29. napján közzététel útján ismertetett zártkörű tőkeemelési tárgyalásoktól függetlenül zajlik le. A korábban már ismertetett tőkeemelési tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak, új partnerekkel, a korábbi kölcsönszerződésekhez nem köthetően.

A SET GROUP Nyrt.-ben történt részesedés-változás

A SET GROUP Nyrt.-ben történt részesedés-változás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága 2019. február 8. napján döntött a Társaság alaptőkéjének emeléséről, mely értelmében a Társaság 902.612.000,- Ft összegű alaptőkéjét – részvények zártkörű forgalomba hozatala útján – 965.817.000,- Ft-ra megemeli. Az ehhez kapcsolódó cégbírósági bejegyzésre 2019. február 21. napján került sor.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója – a 64/2019. számú határozatával – a SET GROUP Nyrt., mint kibocsátó, kérelmére 2019. március 18. napjával elrendelte a fentiekben meghatározott 632.050 darab, egyenként 100 forint névértékű, 63.205.000,- Ft össznévértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvény tőzsdei kereskedésbe való bevezetését és ezzel összefüggésben módosította a Társaság terméklistáját.

Ezek alapján a SET GROUP Nyrt. bevezetett értékpapír mennyisége 9.026.120 darabról 9.658.170 darabra emelkedett.

Az új részvények bevezetésével, a J.G. Sunflower Kft. részesedése 506 380 db részvénnyel, 1 756 380 db-ra emelkedett, ez a Társaság alaptőkéjének 18,19 %-a, átlépve ezzel a Tpt. 61. § (3) bekezdése szerinti 15%-os határértéket.

A bevezetés kapcsán a J.G. Sunflower Kft. a 15%-os szavazati küszöbérték fölé került.

A BÉT honlapján található 5 % feletti tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosok besorolási kategóriája nem változott.

A SET GROUP Nyrt. tőkeemelésével kapcsolatos tájékoztatás

A SET GROUP Nyrt. tőkeemelésével kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az 1/2019. (II.08.) számú igazgatósági határozattal kapcsolatosan az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja.

A SET GROUP Nyrt. és a Társaság igazgatóságának tagja, Koletics Péter magánszemélyként eljárva – valamint a J.G. Sunflower Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-194261) – a továbbiakban: Apportálók – 2019. február 8. napján apportszerződést kötöttek, melyben Felek megállapodtak, hogy Apportálók nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén a Társaság rendelkezésére bocsátják a SET GROUP Nyrt.-vel szemben fennálló 268.305.805,- Ft azaz kétszázhatvannyolcmillió-háromszázötezer-nyolcszázöt forint összegű követelésüket (a továbbiakban: apport). Felek megállapodtak, hogy az apport 268.305.225,- Ft azaz kétszázhatvannyolcmillióháromszázötezerkétszázhuszonöt forint értékben kerül realizálásra.

A Társaság eddig lehívott kölcsönösszegei, melyek nagy részét a SET GROUP Nyrt. a leányvállalatai feltőkésítésére és a Magyar Nemzeti Bank által kirótt bírságok megfizetésére fordított, ezáltal maradéktalanul elszámolásra kerültek.

A részvények megkeletkeztetését követően a J.G. Sunflower Kft. az 5%-os szavazati küszöbérték fölé fog kerülni.

Az apportszerződés folytán a Társaság az alaptőkéjét felemeli. Az alaptőke emelés kapcsán a Társaság 632.050 db, azaz hatszázharminckétezer-ötven darab „A” sorozatú, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, egyenként 424,5- Ft, azaz négyszázhuszonnégy egész öt tized forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki zártkörűen.

A Társaság az üzletpolitikának megfelelően, a jövőbeli tőkeemelések esetén – a kibocsátási értékek meghatározása során, továbbra is a meglévő befektetőinek védelmét tartja elsődleges szempontnak.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elfogadta a Cryptic Consulting Kft. (székhely: 6724 Szeged, Ősz utca 20. II./4., cégjegyzékszám: 06-09-020983) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a követelés értéke 268.305.805,- Ft azaz kétszázhatvannyolcmillió-háromszázötezer-nyolcszázöt forint.

A Társaság tőkéjének felemelése és az új részvények kibocsátását követően: A Társaság jegyzett tőkéje 965.817.000,- Ft lesz, 7,002%-kal emelkedik.
A Társaság saját tőkéje 432.894.225,- Ft lesz, 163,02%-kal emelkedik.
A Társaság tőketartaléka 399.324.225,- Ft-lesz, 105,59%-kal emelkedik.

Az egy részvényre jutó saját tőke értéke 44,82- Ft lesz, 145,8%-kal emelkedik.
Az egy részvényére jutó tőketartalékának értéke 41,35- Ft-lesz, 92,14%-kal emelkedik.

A Társaság Igazgatósága tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a szabályozott piacra történő bevezetéssel összefüggésben, az Európai Parlament és Tanács – az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – 2017/1129. számú rendeletének 1. cikk (5) bekezdés a.) pontja alapján, a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató és hirdetmény kibocsátására nem kerül sor.

Új részvények tőzsdei bevezetése

Új részvények tőzsdei bevezetése 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága 2018. szeptember 12. napján döntött a SET GROUP Nyrt. alaptőkéjének emeléséről, mely értelmében a Társaság 855.500.000,- Ft összegű alaptőkéjét – részvények zártkörű forgalomba hozatala útján – 902.612.000,- Ft-ra megemeli. Az ehhez kapcsolódó cégbírósági bejegyzésre 2018. szeptember 17. napján került sor.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója – a 297/2018. számú határozatával – a SET GROUP Nyrt., mint kibocsátó, kérelmére 2018. október 4. napjával elrendelte a fentiekben meghatározott 471.120 darab, egyenként 100 forint névértékű, 47.112.000,- Ft össznévértékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény tőzsdei kereskedésbe való bevezetését és ezzel összefüggésben módosította a Társaság terméklistáját.

Ezek alapján a SET GROUP Nyrt. bevezetett értékpapír mennyisége 8.555.000 darabról 9.026.120 darabra emelkedett.

uj_reszvenyek_tozsdei_bevezetese

Alaptőke emelése a SET GROUP Nyrt.-nél

Alaptőke emelése a SET GROUP Nyrt.-nél 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága az 5/2018. (V.31.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befeketőket és tőkepiaci szereplőket, hogy részvények zártkörű forgalomba hozatala útján felemeli a Társaság alaptőkéjét 47.112.000,- Ft, azaz negyvenhétmillió-egyszáztizenkettőezer forinttal, mely következtében a Társaság alaptőkéje 902.612.000,- Ft-ra, azaz kilencszázkettőmillió-hatszáztizenkettőezer forintra változik.

További részletek az alábbi dokumentumokban olvashatók:

ig_jkv_kivonat

koveteles_ertekelesijelentes

tokeemeles_osszefoglalo

SET GROUP részvények tőzsdei bevezetése

SET GROUP részvények tőzsdei bevezetése 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. Igazgatótanácsa 2018.03.29. napján döntött a Társaság alaptőkéjének emeléséről, mely értelmében a Társaság 805.500.000,- Ft összegű alaptőkéjét – részvények zártkörű forgalomba hozatala útján 50.000.000,- Ft-tal 855.500.000,- Ft-ra megemeli. Az ehhez kapcsolódó cégbírósági bejegyzésre 2018. május 14. napján került sor.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója – a 171/2018. számú határozata alapján a SET GROUP Nyrt. bevezetett értékpapír mennyisége 8.055.000 darabról 8.555.000 darabra emelkedett.

tajekoztatas_termeklista_bovites_20180605

  • 1
  • 2
SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.