Egyéb

Rendkívüli tájékoztatás felügyeleti határozatról

Rendkívüli tájékoztatás felügyeleti határozatról 150 150 SET GROUP

 A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakban közzéteszi a Társaság vonatkozásában 2020. május 6. napján kiadmányozott H-JÉ-III-B-19/2020. számú MNB határozat rendelkező részét. 

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.; cégjegyzékszám: 01-10-046842) (Kibocsátó) feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) (MNB) az alábbi  h a t á r o z a t o t  hozza. 

  1. I. Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben mindenkor határidőben tegyen eleget a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. 
  1. II. Az MNB a jelen határozat indokolásának I. pontjában meghatározott rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót. 

Rendkívüli tájékoztatás cégbírósági bejegyzésről

Rendkívüli tájékoztatás cégbírósági bejegyzésről 150 150 SET GROUP

 A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket. 

A Társaság 2020. április 30. napján – közgyűlési hatáskörben – tartott igazgatósági ülésén hozott határozatok értelmében benyújtotta változásbejegyzési kérelmét a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságára, mely az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok személyében beállt változások bejegyzésére irányult. A változásokat a cégbíróság 2020. május 6. napján a 01-10-046842/186 számú végzése révén bejegyezte. 

Jelen rendkívüli tájékoztatás mellékleteként Társaságunk közzéteszi a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-046842/186 számú végzésének teljes szövegét. 

Alapszabály

Alapszabály 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyrt. aktuális alapszabály.

A SET GROUP Nyrt. javadalmazási politikája

A SET GROUP Nyrt. javadalmazási politikája 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyrt. javadalmazási politikája a csatolt fájlban érhető el.

Rendkívüli tájékoztatás a SET GROUP Nyrt. adományozásáról

Rendkívüli tájékoztatás a SET GROUP Nyrt. adományozásáról 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A SET GROUP Nyrt. törekszik mindenkori üzletkötései során a profitmaximalizálásra, azonban vannak olyan helyzetek, amikor előrébb való társadalmunk érdeke bármilyen veszélyhelyzet által generált kiugró üzleti lehetőségnél. Az Igazgatóság egységes nézetet vall a tekintetben, hogy termelő leányvállalataink működése és nyereségtermelő képessége bőven elég a cégcsoport növekedéséhez és nyereségességéhez, ezért nem kívánunk a profilunktól eltérő olyan projektekbe belevágni, amelyet a jelen üzleti környezet lehetővé tenne, hanem inkább ott segítünk, ahol valóban szükség van rá. Így kerültek fókuszba az FKF Nonprofit Zrt. munkatársai, akik a veszélyhelyzet ellenére is fáradhatatlanul dolgoznak, hogy fővárosunk tiszta és közegészségügyi szempontból biztonságos maradjon. Mindamellett, hogy az egészségügyi dolgozók fáradhatatlan munkáját elismerjük, úgy gondoljuk, hogy az FKF Nonprofit Zrt. munkatársainak helytállása, munkaképességének megmaradása is kiemelt társadalmi érdek a járványgörbe ellaposítása érdekében.

Ezért a SET GROUP Nyrt. megrendelt a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.-től 4000 darab mosható, többször használható textil szájmaszkot, melyet a tegnapi napon térítésmentesen átadott az FKF Nonprofit Zrt. vezetőinek. Az FKF közismerten sokat tesz munkatársai és a lakosság egészségének védelme érdekében, ezt az elkötelezettséget kívánja szolgálni a mostani felajánlás is.

A SET GROUP Nyrt. hatályos Alapszabálya

A SET GROUP Nyrt. hatályos Alapszabálya 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyrt. hatályos alapszabálya:

Tájékoztatás változásbejegyzéssel kapcsolatban

Tájékoztatás változásbejegyzéssel kapcsolatban 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság 2020. február 26. napján tartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok értelmében benyújtotta változásbejegyzési kérelmét a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságára, mely a Társaság új könyvvizsgálójának, a H K ADÓCONTROLL Kft.-nek (személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Hegedűs Mihály) és az Igazgatóság új elnökének, Kósa Endrének a bejegyzésére irányult. A változásokat a cégbíróság 2020. március 2. napján a 01-10-046842/184 számú végzése révén bejegyezte. Jelen rendkívüli tájékoztatás mellékleteként Társaságunk közzéteszi a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-046842/184 számú végzésének teljes szövegét.

Tájékoztatás igazgatósági döntésről

Tájékoztatás igazgatósági döntésről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága úgy határozott, hogy jelentkezik a Budapesti Értéktőzsde kkv részvényekre vonatkozó elemzés-árjegyzés programjára tekintettel arra, hogy a Társaság megfelel a pályázat kvantitatív kritériumainak.

A programba kerülést követően BÉT-tag befektetési szolgáltatók pályázhatnak a SET GROUP Nyrt. elemzésére / árjegyzésére. A BÉT – a pályázat pozitív elbírálását követően – leszerződik a befektetési szolgáltatóval, amely negyedévente elemzéseket készít a Társaságról, illetve opcionálisan a SET részvényeinek piaci likviditását árjegyzéssel támogatja. Az Igazgatóság továbbá elhatározta, hogy amennyiben BÉT-tag befektetési szolgáltató pályázik a SET GROUP Nyrt. elemzésére / árjegyzésére, és annak jelentkezését a BÉT elfogadja, úgy a Társaság vállalja a negyedéves jelentés készítését.

Tájékoztatás a SET GROUP Nyrt. átszervezéséről

Tájékoztatás a SET GROUP Nyrt. átszervezéséről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

Az első jelentős akvizíciós eljárás sikeres megvalósításával a SET GROUP Nyrt. életében új fejezet nyílt. A Társaság menedzsmentje felismerte, hogy a most lezárult, valamint a jövendőbeli akvizíciókból kifolyólag a társaságot strukturálisan át kell alakítania; egy új, nagyvállalati alapokon nyugvó rendszert kell létrehozni.

Ennek első lépéseként az Igazgatóság elhatározta, hogy megvizsgálja a jelenlegi cégstruktúrát, azon belül a portfolió cégeinek esetleges egyesülését vagy eladásának lehetőségeit. A rendelkezésre álló adatok és elemzések feldolgozását követően az Igazgatóság külsős szakértők bevonásával cselekvési tervet készít, melynek végleges formájáról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

Mindezek elérése érdekében fontos a vállalatcsoport egészére kiható szemléletváltás, mely elsősorban egy szakmailag professzionálisnak ítélt vezetés felállítását, valamint a kiszervezésekből fakadó kitettségek kockázatának csökkentését jelenti. Az új holding-struktúra kiépítéséhez elengedhetetlen egy stabil, naprakész, átlátható ügyviteli rend felállítása, mely biztos szakmai hátteret biztosít. Éppen ezért döntött úgy a Társaság Igazgatósága, hogy leszerződik a nemzetközi szinten nagyvállalati ügyfelekkel foglalkozó PricewaterhouseCoopers magyarországi leányvállalatával a cég könyvelési feladatainak ellátása tekintetében. Az új, kialakítandó belső cégstruktúra és ügyviteli rend cégcsoportszintű létrehozása kapcsán jelentős többletmunka hárul a Társaság együttműködő partnereire. Hosszas tárgyalások eredményeképpen a SET GROUP Nyrt. közös megegyezés útján megszüntette szerződését a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-vel. Ennek okán hívta össze az Igazgatóság a Társaság közgyűlését. A Társaság javaslatot tesz arra, hogy a közgyűlés a HK Adócontroll Kft.-t, személyében felelős könyvvizsgálónak dr. Hegedűs Mihályt, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara egyik alelnökét, válassza meg könyvvizsgálónak a 2019. és 2020. év vonatkozásában. Az új könyvvizsgáló szakmai tapasztalatára támaszkodva a SET GROUP Nyrt. Igazgatóságának elsődleges célja, hogy a holding beszámolói a gyors növekedés ellenére a jövőben is hitelesen és megbízhatóan mutassák be a Társaság pénzügyi helyzetét.

A SET GROUP Nyrt. a vállalatcsoporton belül a továbbiakban az Értékmegőrző üzletágat kívánja előtérbe helyezni, melyhez elengedhetetlenül szükséges a fentiekben részletezett lényeges változtatások véghezvitele. A cégcsoport a korábban ismertetett irányoknak megfelelően dolgozik tovább, vagyis ezentúl is sikeres, azonban a generációváltás problematikájával szembesülő vállalatok akvizícióját kívánja végrehajtani a 2020. üzleti évben. Ennek a következő mérföldköve az 500 millió forintos konszolidált eredmény elérése, mely a tervezett osztalékfizetésen felül stabil alapokat biztosít az innovációs üzletág sikeres, jövőbeni piacteremtéséhez.

A SET GROUP Nyrt. hatályos Alapszabálya

A SET GROUP Nyrt. hatályos Alapszabálya 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. hatályos Alapszabálya az alábbiakban érhető el:

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.