Havi archívum :

március 2020

Szavazati jogok, alaptőke havi bejelentése 2020. március 31.

Szavazati jogok, alaptőke havi bejelentése 2020. március 31. 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról 2020. március 31.-én a csatolt dokumentum alapján. 

A TRIMAN Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A TRIMAN Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET GROUP

 A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit. 

A Társaság leányvállalata, a TRIMAN Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-179782) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) megkötött szerződése alapján vágány bontási és építési munkálatokat végez a MOL Nyrt. komáromi logisztikai telephelyén (2922 Komárom, Kőolaj utca 2.). A vágány-rekonstrukciós munkák szerződéses értéke nettó 114.523.004,- forint. 

A TRIMAN Kft. büszke arra, hogy része azon kevés cégeknek, amelyek folyamatosan meg tudnak felelni a MOL Nyrt. szigorú követelmény-rendszerének, és ezáltal a Leányvállalatot a MOL Nyrt. a minősített beszállítói között tartja nyilván. 

A TRIMAN Kft. jelentős hangsúlyt fektet arra, hogy ezen minősítésekben foglalt előírásokat maradéktalanul teljesítse, ezzel is tovább növelve a TRIMAN Kft. presztízsét. 

Közgyűlési meghívó

Közgyűlési meghívó 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság évi rendes közgyűlése az alábbiak szerint kerül megtartásra:

A közgyűlés időpontja: 2020. április 30. (csütörtök) 11:00 óra

A közgyűlés helyszíne: Ádám Villa 1071 Budapest, Városligeti fasor 35./A, Nyugati Szárny (középső szint)

A közgyűlés megtartásának módja: A részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával.

A közgyűlés napirendje: 

  1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2019. év vonatkozásában
  2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2019. évi egyedi beszámolójának elfogadása
  3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában
  4. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása
  5. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. javadalmazási politikájának elfogadása
  6. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. Alapszabályának módosítása
  7. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglalt időben és módon közzéteszi a Társaság honlapján (www.setnyrt.com), valamint a BÉT (www.bet.hu), és az MNB erre szolgáló honlapján (www.kozzetetelek.mnb.hu).

További részletek a csatolt dokumentumban olvashatók.

A TRIMAN Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A TRIMAN Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A HídTám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.) a TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Szent- Györgyi Albert u. 2., a továbbiakban: Leányvállalat) ajánlatát elfogadva a jövőbeni BMW gyár infrastrukturális kiszolgálásához vasúti műtárgyépítési munkálatokat rendelt meg a Leányvállalattól. A megrendelés szerződéses értéke 384.000.000.- forint. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2020 májusában indulnak.

A SET cégcsoport elkötelezett – a jelen, mindenki számára nehéz helyzetben is – a Társaság és leányvállalatai belső értékének növekedése mellett, melyet a jól szervezett és folyamatos munkavégzéssel tud fenntartani. Dolgozóink és partnereink egészsége a legfontosabb, ezért a projektek ütemezése a mostani, mindenkit érintő rendelkezések szem előtt tartásával történik.

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

Az MVM XPert Zrt. (székhely: 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105., cégjegyzékszáma: 01-10-140518) a MÁTÓ-STÁB Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.) ajánlatát elfogadva 2020. március 19. napján szándéknyilatkozatot küldött vállalkozási szerződés megkötésére a Győr-Gönyű, Bicske Dél-Győr 400 kV-os távvezeték átalakítási projekt keretein belül, 400 kV-os távvezeték oszlopok összeszerelésének és állításának tárgyában.

A MÁTÓ-STÁB Kft. által elnyert munkálatok a projekt szigorú ütemtervére tekintettel haladéktalanul megkezdődnek, melyen az energiaipari sajátosságok miatt nem lehet változtatni.

A MÁTÓ-STÁB Kft. saját operációban kívánja a szerződésben foglalt munkálatokat megvalósítani annak érdekében, hogy a további megrendeléseknek saját erőforrásból tudjon eleget tenni. Ezen bemutatkozó projekt sikeres megvalósítása esetén a MÁTÓ-STÁB Kft. további, folyamatos megrendelésre számíthat az MVM csoport részéről.

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A MÁTÓ-STÁB Átviteltechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1026 Budapest, Pasaréti út 83., a továbbiakban: Leányvállalat) a TRIMAN Kft.-t követően sikeresen bekerült az MVM Csoport minősített beszállítói közé.

Célunk, hogy a MÁTÓ-STÁB Kft. valamint a TRIMAN Kft. – egymás tevékenységét erősítve – a közhasznú infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó üzletágban jelentős és megbízható partnerként legyen jelen.

A MÁTÓ-STÁB Kft. a korábbi tevékenységéből fakadóan a kis-, közép-, és nagyfeszültségű hálózatok építésében, korszerűsítésében kíván részt venni, mely infrastrukturális fejlesztésekre a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Anikó u. 4.) mint az ágazat irányítója jelentős hangsúlyt fektet mind most, mind a jövőben.

Cégcsoportot érintő tájékoztatás

Cégcsoportot érintő tájékoztatás 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszám: 01-10-046842) Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a kialakult helyzet ellenére – a most jellemző piaci volatilitástól függetlenül – is folytatja a nagyvállalati struktúrába való rendeződését.

Ezzel összhangban a cégcsoport legjelentősebb Leányvállalata, a TRIMAN Kft., az eddigi hatékonyságával végzi továbbra termelő tevékenységét.

A fentieket a Leányvállalat a mérnöki és adminisztratív erőforrásainak home office-ba szervezésével, valamint a kivitelezési munkái elszigetelt jellegének köszönhetően tudja fenntartani. A TRIMAN Kft. a munkáit jellemzően lakott területen kívül, nyílt vasúti pályán végzi, ezért az alapvető és jelenleg lényeges egészségügyi elvárások betartása mellett a kivitelezési munkák zavartalanul folyhatnak.

A globális helyzet kiszámíthatatlansága miatt – támaszkodva a piaci elemzésekre – a SET GROUP Nyrt. Igazgatósága a TRIMAN Kft. ügyvezetésével közösen kidolgozott egy olyan forgatókönyvet, mellyel egy esetleges hosszabb kényszerleállás esetén a TRIMAN Kft. a jelenlegi stabilitását akár több hónapig is fenn tudja tartani.

Az intézkedéscsomag részeként a menedzsment úgy határozott, hogy a TRIMAN Kft. alapvető fenntartásához három hónapra szükséges, jelenleg is már rendelkezésre álló pénzeszköz elkülönítésre kerüljön. További lépésként a TRIMAN Kft. vezetése felvette a kapcsolatot a főbb megrendelőivel, hogy egy esetleges kényszerleállás miatt átütemezendő teljesítések vonatkozásában a vis maior helyzet miatt ne kerüljön kötbér felszámításra.

A SET GROUP Nyrt. vezetése már a kezdetektől törekszik egy „válságálló” holding létrehozására. Ennek okán került a portfólióba első nagyobb akvizícióként a vasútépítés üzletágban érdekelt TRIMAN Kft. Tekintettel arra, hogy ebben az iparágban jellemzően közérdekű infrastrukturális beruházások folynak, a vasúti kivitelezések konjunktúrától vagy válságoktól függetlenül folyamatosan haladnak előre, ezáltal hosszútávú, kiszámítható perspektívát biztosítva a SET cégcsoportnak is.

TRIMAN Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

TRIMAN Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 2., a továbbiakban: Leányvállalat) a már korábban közzétett növekedési stratégiájának megfelelően további 1000 m2-nyi terület megvásárlásával bővítette székhelyét. A tranzakció célja, hogy a Leányvállalat növekedésének kapcsán fellépő kapacitásigény teljes mértékben kiszolgálásra kerülhessen. Ezzel a területgyarapítással a Leányvállalat Gödöllő belvárosában elhelyezkedő ingatlanállománya több, mint 16.000 m2 nagyságúra emelkedett.

A SET GROUP Nyrt. hatályos Alapszabálya

A SET GROUP Nyrt. hatályos Alapszabálya 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyrt. hatályos alapszabálya:

Tájékoztatás változásbejegyzéssel kapcsolatban

Tájékoztatás változásbejegyzéssel kapcsolatban 150 150 SET GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság 2020. február 26. napján tartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok értelmében benyújtotta változásbejegyzési kérelmét a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságára, mely a Társaság új könyvvizsgálójának, a H K ADÓCONTROLL Kft.-nek (személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Hegedűs Mihály) és az Igazgatóság új elnökének, Kósa Endrének a bejegyzésére irányult. A változásokat a cégbíróság 2020. március 2. napján a 01-10-046842/184 számú végzése révén bejegyezte. Jelen rendkívüli tájékoztatás mellékleteként Társaságunk közzéteszi a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-046842/184 számú végzésének teljes szövegét.

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.