Havi archívum :

január 2020

Szavazati jogok, alaptőke havi bejelentése 2020. január 31.

Szavazati jogok, alaptőke havi bejelentése 2020. január 31. 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról 2020. január 31.-én a csatolt dokumentum alapján.

Tájékoztatás igazgatósági döntésről

Tájékoztatás igazgatósági döntésről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága úgy határozott, hogy jelentkezik a Budapesti Értéktőzsde kkv részvényekre vonatkozó elemzés-árjegyzés programjára tekintettel arra, hogy a Társaság megfelel a pályázat kvantitatív kritériumainak.

A programba kerülést követően BÉT-tag befektetési szolgáltatók pályázhatnak a SET GROUP Nyrt. elemzésére / árjegyzésére. A BÉT – a pályázat pozitív elbírálását követően – leszerződik a befektetési szolgáltatóval, amely negyedévente elemzéseket készít a Társaságról, illetve opcionálisan a SET részvényeinek piaci likviditását árjegyzéssel támogatja. Az Igazgatóság továbbá elhatározta, hogy amennyiben BÉT-tag befektetési szolgáltató pályázik a SET GROUP Nyrt. elemzésére / árjegyzésére, és annak jelentkezését a BÉT elfogadja, úgy a Társaság vállalja a negyedéves jelentés készítését.

Tájékoztatás a SET GROUP Nyrt. átszervezéséről

Tájékoztatás a SET GROUP Nyrt. átszervezéséről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

Az első jelentős akvizíciós eljárás sikeres megvalósításával a SET GROUP Nyrt. életében új fejezet nyílt. A Társaság menedzsmentje felismerte, hogy a most lezárult, valamint a jövendőbeli akvizíciókból kifolyólag a társaságot strukturálisan át kell alakítania; egy új, nagyvállalati alapokon nyugvó rendszert kell létrehozni.

Ennek első lépéseként az Igazgatóság elhatározta, hogy megvizsgálja a jelenlegi cégstruktúrát, azon belül a portfolió cégeinek esetleges egyesülését vagy eladásának lehetőségeit. A rendelkezésre álló adatok és elemzések feldolgozását követően az Igazgatóság külsős szakértők bevonásával cselekvési tervet készít, melynek végleges formájáról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

Mindezek elérése érdekében fontos a vállalatcsoport egészére kiható szemléletváltás, mely elsősorban egy szakmailag professzionálisnak ítélt vezetés felállítását, valamint a kiszervezésekből fakadó kitettségek kockázatának csökkentését jelenti. Az új holding-struktúra kiépítéséhez elengedhetetlen egy stabil, naprakész, átlátható ügyviteli rend felállítása, mely biztos szakmai hátteret biztosít. Éppen ezért döntött úgy a Társaság Igazgatósága, hogy leszerződik a nemzetközi szinten nagyvállalati ügyfelekkel foglalkozó PricewaterhouseCoopers magyarországi leányvállalatával a cég könyvelési feladatainak ellátása tekintetében. Az új, kialakítandó belső cégstruktúra és ügyviteli rend cégcsoportszintű létrehozása kapcsán jelentős többletmunka hárul a Társaság együttműködő partnereire. Hosszas tárgyalások eredményeképpen a SET GROUP Nyrt. közös megegyezés útján megszüntette szerződését a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-vel. Ennek okán hívta össze az Igazgatóság a Társaság közgyűlését. A Társaság javaslatot tesz arra, hogy a közgyűlés a HK Adócontroll Kft.-t, személyében felelős könyvvizsgálónak dr. Hegedűs Mihályt, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara egyik alelnökét, válassza meg könyvvizsgálónak a 2019. és 2020. év vonatkozásában. Az új könyvvizsgáló szakmai tapasztalatára támaszkodva a SET GROUP Nyrt. Igazgatóságának elsődleges célja, hogy a holding beszámolói a gyors növekedés ellenére a jövőben is hitelesen és megbízhatóan mutassák be a Társaság pénzügyi helyzetét.

A SET GROUP Nyrt. a vállalatcsoporton belül a továbbiakban az Értékmegőrző üzletágat kívánja előtérbe helyezni, melyhez elengedhetetlenül szükséges a fentiekben részletezett lényeges változtatások véghezvitele. A cégcsoport a korábban ismertetett irányoknak megfelelően dolgozik tovább, vagyis ezentúl is sikeres, azonban a generációváltás problematikájával szembesülő vállalatok akvizícióját kívánja végrehajtani a 2020. üzleti évben. Ennek a következő mérföldköve az 500 millió forintos konszolidált eredmény elérése, mely a tervezett osztalékfizetésen felül stabil alapokat biztosít az innovációs üzletág sikeres, jövőbeni piacteremtéséhez.

Meghívó a SET GROUP Nyrt. 2020. február 26. napján tartandó közgyűlésére

Meghívó a SET GROUP Nyrt. 2020. február 26. napján tartandó közgyűlésére 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy rendkívüli közgyűlést hív össze az alábbiak szerint:

A közgyűlés időpontja: 2020. február 26. (szerda) 11:00 óra

A közgyűlés helyszíne: SET GROUP Nyrt. székhelye 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával.

A közgyűlés napirendje: 

  1. napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról
  2. napirendi pont: Döntés személyi kérdésekben

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglalt időben és módon közzéteszi a Társaság honlapján (www.setnyrt.com), valamint a BÉT (www.bet.hu), és az MNB erre szolgáló honlapján (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Részvénykibocsátással kapcsolatos tájékoztatás

Részvénykibocsátással kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A 2019. december 11. napján megtartott közgyűlésen elhatározott zártkörű tőkeemelést, mely által a Társaság a TRIMAN Kft. 90%-os tulajdonosává vált, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. december 19. napján bejegyezte.  A SET GROUP Nyrt. a Ptk. 3:307. §-a alapján a mai értéknappal intézkedett a tőkeemelés miatti 21.904.554 darab, 20 Ft-os névértékű törzsrészvény kibocsátásáról. Tekintettel arra, hogy az újonnan kibocsátott részvények darabszáma meghaladja a Társaság eddigi részvényállományának 20%-át, az új részvények tőzsdei bevezetéséhez tájékoztató elkészítése és annak a Felügyelet általi jóváhagyása szükséges. Ennek okán a mai napon megkeletkeztetett részvénymennyiség a HU0000172929 ISIN számú sorozatba került kibocsátásra. A tőzsdei tájékoztató jóváhagyását és közzétételét követően az előzőekben megjelölt ISIN számú sorozatban lévő részvények bevezetésre kerülnek a jelenleg is a tőzsdén kereskedhető HU0000170246 ISIN számú sorozatba.

A 2019. december 11-i TRIMAN eseményünk és közgyűlésünk képei

A 2019. december 11-i TRIMAN eseményünk és közgyűlésünk képei 150 150 SET_GROUP

2019. december 11-én, a Műjégpálya dísztermében került bejelentésre, hogy a TRIMAN Kft. a generációváltás problémáját áthidalva csatlakozott a SET GROUP értékmegőrző programjába.

Az eseményről, és az esemény utáni közgyűlésről készült képeink:

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.