Havi archívum :

július 2019

Szavazati jogok alaptőke havi bejelentése 2019. július 31.

Szavazati jogok alaptőke havi bejelentése 2019. július 31. 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról 2019. július 31.-én:

A SET GROUP Nyrt.-ben történt részesedés-változás

A SET GROUP Nyrt.-ben történt részesedés-változás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága 2019. június 28. napján döntött a Társaság alaptőkéjének emeléséről, mely értelmében a Társaság 965.817.000,- Ft összegű alaptőkéjét – részvények zártkörű forgalomba hozatala útján – 989.660.500,- Ft-ra megemeli. Az ehhez kapcsolódó cégbírósági bejegyzésre 2019. július 8. napján került sor.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója – a 234/2019. számú határozatával – a SET GROUP Nyrt., mint kibocsátó, kérelmére 2019. július 23. napjával elrendelte a fentiekben meghatározott 238.435,- darab, egyenként 100 forint névértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvény tőzsdei kereskedésbe való bevezetését és ezzel összefüggésben módosította a Társaság terméklistáját.

Ezek alapján a SET GROUP Nyrt. bevezetett értékpapír mennyisége 9.658.170 darabról 9.896.605 darabra emelkedett.

Az új részvények bevezetésével – a százalékos eltolódás okán – Bodorkós László részvényes a Tpt. 61. § (3) bekezdése szerinti 5%-os küszöbérték alá került. A további 5 % feletti tulajdonrésszel rendelkező részvényeseket a változás nem érintette.

Tájékoztatás a MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatban

Tájékoztatás a MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatban 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata, a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. (a továbbiakban: Leányvállalat) 2019. június 5. napján megvásárolta a MÁTÓ-STÁB Kft. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-09-328210) 30%-os részesedést biztosító üzletrészét, melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-09-328210/18 számú végzésével bejegyzett. Ezek alapján a Leányvállalat a MÁTÓ-STÁB Kft. kizárólagos tulajdonosává vált.

Jelen rendkívüli tájékoztatás mellékleteként Társaságunk közzéteszi a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által végzés teljes szövegét.

Előterjesztések és határozati javaslatok

Előterjesztések és határozati javaslatok 150 150 SET_GROUP

 A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését 2019. augusztus 2. (péntek) 10:00 órakor tartja a Bécsi Corner Irodaházban (1023 Budapest, Lajos u. 28-32. II. emelet), az OXO Holdings Kft. tárgyalójában. A csatolt dokumentum tartalmazza az előterjesztéseket és határozati javaslatokat valamint a közgyűléshez szükséges további dokumentumok az alábbi linken érhetők el.

Tájékoztatás az OXO Portfolio Management S.á.r.l.-lal megkötött menedzsment szerződésről

Tájékoztatás az OXO Portfolio Management S.á.r.l.-lal megkötött menedzsment szerződésről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A SET GROUP Nyrt. együttműködési és menedzsment szerződést kötött az OXO Portfolio Management S.á.r.l.-lal a társaság résztulajdonában álló IVANKA Factory Zrt. (székhely: 2000 Szentendre, Kalászi út 3., cégjegyzékszám: 13-09-041749, a továbbiakban: céltársaság) vonatkozásában.

A felek közti együttműködés első állomásaként az OXO Portfolio Management S.á.r.l. a SET GROUP Nyrt.-t bízta meg a céltársasággal kapcsolatos menedzsment feladatok ellátásával. Ennek értelmében a SET GROUP Nyrt. igazgatósági tagokat delegál az IVANKA Factory Zrt. vezetésébe, akik – megbízási díj ellenében – a cég operatív működtetését irányítva és felügyelve kötelesek a menedzsment feladatok ellátására.

Az IVANKA Factory Zrt. egyedi megrendelések alapján gyárt kézzel készült, szálerősített betont. Az évi 150.000 m2 gyártási kapacitásnak köszönhetően a társaság számos nemzetközi projektben vesz részt, az elmúlt években több, mint 70 országban kerültek felhasználásra az általa előállított betonelemek. A termelés nagy részét a homlokzati felhasználásra szánt termékek teszik ki, azonban az innovatív felhasználás okán számos belsőépítészeti, valamint kül-, és köztéri bútor gyártása is kiemelt szerepet játszik a cég portfóliójában. Jelenleg az üzem 100%-os kapacitás-kihasználtság mellett olyan projekteken dolgozik mint a Puskás Ferenc Stadion függesztőszerkezetének 1770 darabból álló díszítőelemeinek elkészítése.

Az IVANKA Factory Zrt. a magas árszínvonalú termékek gyártásával, a céltársaság érdekeit maximálisan előtérbe helyező vezetőség mellett, jövedelmezőképességét jelentősen növelni tudja. A SET GROUP Nyrt. ezen cél megvalósítása érdekében kapta meg az OXO Portfolio Management S.á.r.l. részéről ezt a megbízást. A SET GROUP Nyrt. – a társaság reorganizációját megvalósítandó – vállalta a meglévő gazdasági, működési és termelési folyamatok felülvizsgálatát és racionalizálását, ezek hatékonyságának előmozdítása érdekében a szükséges átszervezések megtételét.

A SET GROUP Nyrt. a megállapodás megkötését megelőzően megvizsgálta a céltársaság működését, valamint egyeztetett az alapító tulajdonosokkal. Figyelembe véve a társaság jelenlegi szerződéses állományát, a benne lévő komoly szaktudást, egyedi know-how-t, az IVANKA brandhez tartozó nemzetközi piaci megítélés értékét, valamint az egyedi, magas minőségű, folyamatosan bővülő termékpalettát, Felek úgy vélik, hogy a céltársaságban lévő növekedési potenciál az OXO Portfolio Management S.á.r.l. 2012. évben megvalósított kockázati tőkebefektetéséhez képest is még intenzívebbé válhat.

Mindezek alapján felek együttesen megállapították, hogy az IVANKA Factory Zrt. belső folyamatainak szigorú gazdasági átszervezése már rövid távon is jelentős eredményt hozhat.
A szerződésben a SET GROUP Nyrt. vállalta, hogy a jelenlegi megrendelői állomány kiszolgálásának a gyártási kapacitással való összehangolása révén a társaságot egy éven belül profitábilis vállalattá alakítja. A nyereségesség további fokozása érdekében a SET GROUP Nyrt. a céltársaságban rendelkezésre álló ötletekből, újításokból új termékek fejlesztésébe kezd, ezzel bevonva eddig lefedetlen piaci szegmenseket.

A professzionális átszervezés lebonyolítása érdekében a SET GROUP Nyrt. felkérte szakértő partnerként a Controll Holding Tanácsadó Zrt.-t, hogy elősegítse a SET GROUP Nyrt. által delegált menedzsment hatékony operatív tevékenységét.

Felek az együttműködés értelmében az OXO Portfolio Management S.á.r.l. tulajdonában álló IVANKA Factory Zrt. részvények tekintetében elővásárlási jogot alapítottak a SET GROUP Nyrt. részére. Ez a lépés kiemelt jelentőséggel bír a Társaság számára, mivel a sikeres átszervezést követően megnyílik a SET GROUP Nyrt. számára az a lehetőség, hogy tulajdoni részesedést szerezzen egy olyan társaságban, melynek vezetését már az akvizíciót megelőzően átvehette, ezzel növelve tovább a SET GROUP Nyrt. valós fundamentumát.

A SET GROUP Nyrt. tőkeemelésének cégbírósági bejegyzése

A SET GROUP Nyrt. tőkeemelésének cégbírósági bejegyzése 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a 2019. június 28. napján közzétett zártkörű tőkeemeléshez kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2019. július 8. napján meghozott 01-10-046842/112 számú végzésével a SET GROUP Nyrt. jegyzett tőkéjét 989.660.500,- forintra módosította.

Társaságunk haladéktalanul intézkedik az új részvények keletkeztetésének és azok a BÉT-re való bevezetésének tárgyában. Jelen rendkívüli tájékoztatás mellékleteként Társaságunk közzéteszi a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 2019. július 8. napján hozott 01-10-046842/112 számú végzésének teljes szövegét, valamint a változás okán hatályosított Alapszabályt.

Meghívó a SET GROUP Nyrt. rendívüli közgyűlésére

Meghívó a SET GROUP Nyrt. rendívüli közgyűlésére 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy rendkívüli közgyűlést hív össze az alábbiak szerint:

A közgyűlés időpontja:                          2019. augusztus 2. (péntek) 10:00 óra

A közgyűlés helyszíne:                                     Bécsi Corner Irodaház

1023 Budapest, Lajos u. 28-32. II. emelet

OXO Holdings Kft. Tárgyaló

A közgyűlés megtartásának módja:                   A részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával.

A közgyűlés napirendje: 

  1. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontra vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglalt időben és módon közzéteszi a Társaság honlapján (www.setnyrt.com), valamint a BÉT (www.bet.hu), és az MNB erre szolgáló honlapján (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Részvényesi jogok gyakorlásának feltétele

A közgyűlésen való részvényesi (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő útján történő) részvétel és a részvényesi jogok (így különösen a szavazati jog) gyakorlásának feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18:00 óráig (részvénykönyv lezárása) a tulajdonosi megfeleltetés adatai alapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.

Az Igazgatóság az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően megkéri a KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER) eljárási rendje szerint, 2019. július 29. napi fordulónappal lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést, és az Igazgatóság a közgyűlést megelőző második munkanapon 18:00-kor valamennyi adatot törli, ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi és a részvénykönyvet lezárja. A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők – a KELER-nek történő közvetlen adatszolgáltatás útján – a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni, melynek részleteiről az értékpapírszámla-vezetők tudnak felvilágosítást adni a részvénytulajdonosnak. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők által szolgáltatott adatok valódiságáért, pontosságáért és teljességéért, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiért. A részvénykönyvvel kapcsolatos információt a részvénytulajdonosok a KELER székhelyén (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon (+36 1 483 6251 és +36 1 483 6289) kaphatnak.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Társaság állandó könyvvizsgálója, az Igazgatóság/Felügyelőbizottság/Auditbizottság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlési regisztráció során.

Határozathozatal

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint egynegyedét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van. A törzsrészvények tulajdonosainak szavazati joga a törzsrészvények névértékéhez igazodik: minden „A” sorozatú 100,- Ft (azaz egyszáz forint) névértékű, törzsrészvény 1, azaz egy szavazatra jogosít.

A részvényesek egyéb jogai A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt – mint részvényest – megillető jogokat gyakorolja. A Ptk. 3:259 § (2) bekezdése alapján a részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, a Ptk. 3:259. § alapján, a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozat-tervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Regisztráció

A részvényesi (meghatalmazotti) minőség igazolása és a jelenléti ív összeállítása, azaz a regisztráció, a közgyűlés helyszínén és napján történik 9:30 és 10:00 óra között. Kérjük a tisztelt résztvevőket, hogy a regisztráción pontosan jelenjenek meg, és személyazonosító, valamint képviseleti jogosultságukat igazoló okiratokat feltétlenül hozzák magukkal. A regisztráció lezárását követően a jelenléti íven nem szereplő, de a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

Határozatképtelenség Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2019. augusztus 21. napja 10:00 óra, melynek helyszíne a Bécsi Corner Irodaház (1023 Budapest, Lajos u. 28-32. II. emelet, OXO Holdings Kft. Tárgyaló). A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlés eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Tájékoztatás együttműködés létrejöttéről

Tájékoztatás együttműködés létrejöttéről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A SET GROUP Nyrt. a mai napon stratégiai együttműködésről szóló megállapodást kötött az OXO Portfolio Management S.á.r.l.-lal.  Jelen stratégiai megállapodás egy hosszútávú együttműködés első lépéseként került aláírásra.

Az OXO Portfolio Management S.á.r.l. jelenleg az OXO Holding Kft. tulajdonában álló társaság.
Az OXO Csoport start-up inkubációs és kockázati tőkebefektető társaságként kis- és középvállalkozások létrehozásában, azok eredményorientált üzleti modelljének kialakításában érdekelt. A legfőbb célja ezen társaságok vonatkozásában, hogy rövid időn belül osztalékfizető vállalkozássá alakítsa őket és sikeres exitet hajtson végre ezen start-upok tekintetében.

A SET GROUP Nyrt. az Értékmegőrző üzletágának keretein belül a generációváltás problémájával szembesülő társaságok felvásárlásában érdekelt. Ezen már létező vállalatok működésének optimalizálásával, valamint a cégek részére új piacok megnyitásával szervezi át a társaság sok esetben már elavult folyamatait és teszi őket még profitábilisabbá.

Tekintettel arra, hogy a két holding tevékenysége egy társaság életútjának két egymást követő szakaszát fedi le, felek úgy döntöttek, hogy a jövőben együtt kívánnak működni.

Felek elhatározták, hogy a jelenlegi piaci pozíciójuk megszilárdításán felül, újabb piaci szegmensek megszerzése érdekében hosszútávú, szoros együttműködést alakítanak ki.

A közös együttműködés tapasztalatai alapján, a közeljövőben Felek lehetőséget biztosítanak meghatározott mértékű tulajdoni hányad megszerzésére egymás társaságaiban. Mindezek mellett a rendelkezésükre álló szaktudást és erőforrást összehangolva támogatják egymást az együttműködéssel érintett területeken. Ezen tevékenységeknek szoros együttműködésből adódóan az erőforrások olyan mértékű összehangolását eredményezi, mellyel jelentős piaci pozícióra tudnak a Felek szert tenni.

A megállapodás értelmében az OXO Portfolio Management S.á.r.l.  az érdekkörébe tartozó társaságok exitje során lehetőséget biztosít a SET GROUP Nyrt.-nek arra, hogy ezen társaságokat – részben vagy egészben – megvásárolja.

Felek továbbá rögzíttetik annak lehetőségét, hogy a SET GROUP Nyrt. által már akvirált társaságokba az OXO Portfolio Management S.á.r.l. kockázati tőkebefektetőként részt vegyen, amennyiben az a társaság elkülöníthető fejlesztési potenciállal rendelkezik.

Ezen felül felek megállapodtak abban, hogy amennyiben olyan szellemi termék kerül a látókörükbe, mely mindkét társaság számára új piaci szegmenst jelenthet, úgy lehetőséget biztosítanak, hogy közös platform alatt fejlesszék tovább.

Az együttműködés további fontos eleme, hogy az OXO Portfolio Management S.á.r.l. portfoliójába tartozó, azonban már nem inkubációs fázisban lévő cégeibe, a SET GROUP Nyrt. Felek közt megkötendő egyedi szerződés alapján, tisztségviselőket delegálhat, hogy a céltársaság működésének hatékonyságát magasabb szintre emelje.

Jelen keretmegállapodás elégedhetetlen feltétele volt a jelenleg is folyó, célzott, egyedi együttműködési egyeztetések során létrejött és elfogadott feltételrendszerek szerződésbe foglalásához.

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.