Havi archívum :

június 2019

Szavazati jogok alaptőke havi bejelentése 2019. június 28.

Szavazati jogok alaptőke havi bejelentése 2019. június 28. 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról 2019. június 28.-án:

Tőkeemelés összefoglalása

Tőkeemelés összefoglalása 150 150 SET_GROUP

Tisztelt Befektetők!

A SET GROUP Nyrt.(székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az 1/2019. (VI.28.) számú igazgatósági határozattal kapcsolatosan az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja.

A SET GROUP Nyrt. és a J.G. Sunflower Kft. (székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2., cégjegyzékszáma: 13-09-194261), valamint a Massa Bonorum Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Krecsányi u. 18., cégjegyzékszám: 01-09-294949)  – a továbbiakban: Apportálók – 2019. június 28. napján apportszerződést kötöttek, melyben Felek megállapodtak, hogy Apportálók nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén a Társaság rendelkezésére bocsátják a SET GROUP Nyrt.-vel szemben fennálló összes követelésüket, melynek összege 193.314.063,- Ft azaz egyszázkilencvenhárommillió-háromszáztizennégyezer-hatvanhárom forint (a továbbiakban: apport). Felek megállapodtak, hogy az apport a Társaság jegyzett tőkéjében 23.843.500,- Ft, azaz huszonhárommillió-nyolcszáznegyvenháromezer-ötszáz forint értékben kerül realizálásra.

Az apportból a Társaság 108.450.000,- Ft-ot a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-09-326950) rendelkezésére bocsátott, mint a jegyzett tőke részét képező pénzbeli hozzájárulás. A SET Goodwill and Enterprise Management Kft. ezt az összeget az UNITOOL-PLASTIK Kft. (székhelye: 2049 Diósd, Petőfi Sándor utca 21., cégjegyzékszáma: 13-09-148713) akvizíciójához kapcsolódóan kívánja felhasználni.

Az Igazgatóság a döntése és a megkötött apportszerződések folytán a Társaság alaptőkéjét felemeli. Az alaptőke-emelés kapcsán a Társaság 238.435 db, azaz kettőszázharmincnyolcezer-négyszázharmincöt darab „A” sorozatú, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, egyenként 810,76 Ft-ban, azaz nyolcszáztíz egész hetvenhat század forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki zártkörűen. Ezt követően a Társaság alaptőkéjét 9.896.605 db, azaz kilencmillió-nyolcszázkilencvenhatezer-hatszázöt darab, 100 Ft-os névértékű törzsrészvény képezi.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elfogadta a Cryptic Consulting Kft. (székhelye: 6726 Szeged, Pipacs utca 4., cégjegyzékszáma: 06-09-020983) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a követelés értéke 193.314.063,- Ft, azaz egyszázkilencvenhárommillió-háromszáztizennégyezer-hatvanhárom forint.

A Társaság tőkéjének felemelése és az új részvények kibocsátását követően:

A Társaság jegyzett tőkéje 989.660.500,- Ft lesz, 2,47%-kal emelkedik.

A Társaság saját tőkéje 626.208.288,- Ft lesz, 44,66%-kal emelkedik.

A Társaság tőketartaléka 568.794.285,6 Ft lesz, 42,44%-kal emelkedik.

Az egy részvényre jutó saját tőke értéke 63,28- Ft lesz, 41,18%-kal emelkedik.

Az egy részvényére jutó tőketartalékának értéke 57,47- Ft lesz, 38,99%-kal emelkedik.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elhatározta, hogy a 100%-os tulajdonában lévő, SET Goodwill and Enterprise Management Kft.  teljes jegyzett tőkéjének rendelkezésre bocsátásának határidejét 2019. szeptember 30. napjára módosítja tekintettel arra, hogy az UNITOOL-PLASTIK Kft. üzletrészeinek megvásárlására 2019 júliusában kerül sor.

A Társaság Igazgatósága tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a szabályozott piacra történő bevezetéssel összefüggésben, az Európai Parlament és Tanács – az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – 2017/1129. számú rendeletének 1. cikk (5) bekezdés a.) pontja alapján, a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató és hirdetmény kibocsátására nem kerül sor.

Kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtétele

Kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtétele 150 150 SET_GROUP

Tisztelt Befektetők!

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit.

Előzmények:

A SET GROUP Nyrt. és a Massa Bonorum Kft. (székhely: 1025 Budapest, Krecsányi u. 18., cégjegyzékszám: 01-09-294949) 2017. április 3. napján kölcsönszerződést, majd 2017. november 8. napján kölcsönszerződés-módosítást kötöttek. A szerződés értelmében a Társaság a működéséhez szükséges forrást jogosult lehívni.

A Társaság – a korábban már beapportált követeléseken felül, 2019. január 1-jét követően – 84.864.063,- Ft-ot hívott le a kölcsönszerződés terhére.

A SET GROUP Nyrt. és a J.G. Sunflower Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-194261) 2018. július 5. napján kölcsönszerződést kötöttek. A szerződés értelmében a Társaság az Értékmegőrző üzletágához kötődő üzletrészvásárlásokhoz jogosult forrást lehívni.

A Társaság a korábbi lehívásokon felül az Unitool-Plastik Kft. üzletrészeinek megvásárlása kapcsán – első lépésben – 108.450.000,- Ft-ot hívott le a kölcsönszerződés terhére.

Zártkörű tőkeemelés:

A SET GROUP Nyrt. tárgyalásokat kezdeményezett a Massa Bonorum Kft. képviselőjével, valamint a J.G. Sunflower Kft. képviselőjével (továbbiakban: Kölcsönadók), hogy a Társaság a feléjük fennálló kötelezettségét zártkörű tőkeemelés útján rendezze.

A tárgyalások kapcsán a Társaság felkérte a Cryptic Consulting Kft.-t (székhely: 6726 Szeged, Pipacs utca 4., cégjegyzékszám: 06-09-020983) az érintett követelések értékelésére. A tárgyalások során Felek megállapodtak abban, hogy Kölcsönadók a SET GROUP Nyrt.-vel szemben fennálló 193.314.063,- Ft azaz egyszázkilencvenhárommillió-háromszáztizennégyezer-hatvanhárom forint összegű követelésüket a Társaság rendelkezésére bocsátják nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén, amennyiben a Társaság Igazgatósága meghozza a szükséges döntéseket az apporttárgy értékelése és a zártkörű tőkeemelés vonatkozásában.

Felek megállapodtak abban, hogy az új részvények kibocsátási értékét a 2019 március 20. és 2019 június 25. közötti kereskedési napok napi átlagárainak figyelembevételével határozzák meg. Az érintett kereskedési napok átlagárát a Budapest Értéktőzsde Zrt. historikus adatai alapján Felek 675,64 Ft-os értéken fogadták el. Mindezek alapján Felek a 20%-os limitértéket alapul véve az új részvények kibocsátási értékét 810,76 Ft-ban, azaz nyolcszáztíz forint hetvenhat fillérben állapították meg.

A fenti megállapodás alapján a Massa Bonorum Kft. képviselője, valamint a J.G. Sunflower Kft. képviselője a mai napon kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett az új részvények lejegyzésének tárgyában 810,76 Ft-os kibocsátási értéken.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága az apporttárgy értékelési jelentés, valamint a kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján a 2019. június 28. napján tartandó ülésén hoz döntést a Társaság alaptőkéjének felemeléséről.

Egyéb tájékoztatás:

A SET GROUP Nyrt.Igazgatósága ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy jelen tőkeemelés a 2019. március 29. napján közzététel útján ismertetett zártkörű tőkeemelési tárgyalásoktól függetlenül zajlik le. A korábban már ismertetett tőkeemelési tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak, új partnerekkel, a korábbi kölcsönszerződésekhez nem köthetően.

Új társaság az értékmegőrző programban

Új társaság az értékmegőrző programban 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság 2019. június 12. napján vételi ajánlatot tett az Unitool-Plastik Kft. (székhely: 2049 Diósd, Petőfi Sándor u. 21., cégjegyzékszám: 13-09-148713) valamennyi üzletrészének megvásárlásának tárgyában, melyet a tulajdonosok 2019. június 19. napján írásbeli nyilatkozatuk útján elfogadtak.

Az ajánlattételt megelőzően a Társaság a cég pénzügyi helyzetét felmérte a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján.

Jelenleg az üzletrész átruházási szerződések tartalmi egyeztetése folyik a felek között. Az üzletrész átruházási szerződések aláírását követően a SET GROUP Nyrt. a Tisztelt Befektetői rendelkezésére bocsátja az Unitool-Plastik Kft. vonatkozásában készített stratégiai és üzleti tervét.

További részletek a csatolt dokumentumban olvashatók.

Változásbejegyzéssel kapcsolatos tájékoztatás

Változásbejegyzéssel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A Társaság 2019. május 30. napján tartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok értelmében benyújtotta változásbejegyzési kérelmét a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságára, mely a Társaság új könyvvizsgálójának, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. megválasztására irányult. A változásokat a cégbíróság a 2019. június 18. napján a 01-10-046842/110 számú végzése révén bejegyezte.

Jelen rendkívüli tájékoztatás mellékleteként Társaságunk közzéteszi a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-046842/110 számú végzésének teljes szövegét.

Általános tájékoztatás

Általános tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

Tisztelt Befektetők!

Tekintettel a tegnapi kereskedésre számos befektetői megkeresés történt a SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) felé magyarázatot várva a történtekre.

Az egyenlő tájékoztatás alapelve szerint eljárva a SET GROUP Nyrt. Igazgatósága az alábbi átfogó tájékoztatást adja a Társaság működésének és piaci pozíciójának tekintetében a Tisztelt Befektetők részére.

A SET GROUP Nyrt. nem rendelkezik saját részvénnyel, így sem szándékában, sem módjában nem áll az aktuális részvényárfolyamra hatással bírni. Továbbá – a megkeresésekre való tekintettel – a Társaság menedzsmentje kapcsolatba lépett a SET GROUP Nyrt. ismert, nagyobb tulajdonosaival, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem áll szándékukban részvényeiket értékesíteni.

A SET GROUP Nyrt. életében, vagy azt érintően nem történt semmilyen külső vagy belső változás amely érdemi magyarázatul szolgálhatna a tegnapi kereskedelmi napon történt árfolyam változásra.

A Társaság menedzsmentjének hosszútávú célja, hogy a tőkepiacokon a SET GROUP Nyrt. egy stabil, unikális, valódi többletértékkel bíró társaságként legyen jelen, függetlenül az éppen aktuális trendektől. Ennek részeként a Társaság menedzsmentje törekszik a közzétételei során kizárólag olyan információkat megosztani a Tisztelt Befektetőkkel, melyek érthetőek és valóban releváns tartalommal bírnak a Társaság megítélése szempontjából.

A hosszútávú üzleti célunk lényegi alapeleme, hogy az értékmegőrző üzletágban olyan társaságokat vásároljon fel a SET GROUP Nyrt., amelyek már az elmúlt 20-30 évben bizonyítottak, fix piaci bázissal bírnak.  Ezen felül a tulajdonosi körnek is eltökélt szándéka, hogy a jövőben, a már évtizedek alatt felépített cégük továbbra is egy virágzó, folyamatosan fejlődő, jól prosperáló társaság maradjon a SET GROUP Nyrt. leányvállalataként.

A felvásárlások során a SET GROUP Nyrt. vezetésének célja, hogy mindenki számára értelmezhető tevékenységet végző, valós, termelő cégekben szerezzen tulajdonrészt. További lényeges szempont, hogy törekszünk az iparági diverzifikációra, jelentős hangsúlyt fektetve ezzel az iparági sajátosságokból fakadó kockázatok csökkentésére.

Az akvizíciós tárgyalások során alapelv, hogy a SET GROUP Nyrt. – az értékmegőrző program keretén belül – nem ingatlanokat illetve gépeket kíván vásárolni, hanem egy működő céget: a benne lévő tudást, a hozzá tartozó piacokat, a cégnél dolgozó értékes humán erőforrást.

A SET GROUP Nyrt. célja a jelenleg is folyó akvizíciós tárgyalások mielőbbi pozitív lezárása, hogy a már korábban meghirdetett stratégia értelmében minél hamarabb megvásárlásra kerülhessenek az érintett társaságok.

A már kitűzött, a menedzsment által meghatározott határidők betartását sajnos hátrányosan érinti a tárgyalások során tapasztalható generációs különbségekből adódó egyeztetési nehézségek, valamint a zökkenőmentes átvételt előkészítő lépések kidolgozása. A SET GROUP Nyrt. célja nem csak a felvásárlás, hanem az értékmegőrzés, ezért húzódnak el az akvizíciós egyeztetések, mert a SET GROUP Nyrt. menedzsmentjének a legfontosabb a cégek hosszútávú tartós értékének megőrzése, ezt pedig a termelékenység fenntarthatósága tudja biztosítani.

A tárgyalások sikeres lezárását követően a SET GROUP Nyrt. menedzsmentje részletes tájékoztatást kíván adni a céltársaságok pontos működéséről, termékeiről, partnereiről, pontos piaci helyzetéről, pozíciójáról. Célunk, hogy az akvizíció során a cégérték úgy kerüljön meghatározására, hogy a céltársaság részletes ismertetését követően a Tisztelt Befektetők számára transzparensen és megnyugtatóan átadhassuk, hogy a SET GROUP Nyrt. milyen áron, mekkora valós értékkel bíró üzletrészt vásárolt meg.

A Magas Orom 2019 Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A Magas Orom 2019 Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság leányvállalata, a SET Real-Estate Kft. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-09-323422, a továbbiakban: Leányvállalat) a mai napon a Magas Orom 2019 Kft. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.; cégjegyzékszám: 01-09-341049) pénzbeli hozzájárulását a társaság rendelkezésére bocsátotta.

Ezzel egyidejűleg – a Társaság Igazgatóságának határozata alapján – a Leányvállalat a 100%-os tulajdonában álló Magas Orom 2019 Kft. jegyzett tőkéjét 143.000.000,- Ft-ra emelte. A változásbejegyzést követően a Magas Orom 2019 Kft. jegyzett tőkéjét 3.000.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás és 140.000.000,- Ft apport képezi. Az apport tárgya a SET Real-Estate Kft. által korábban megvásárolt budai, 4 lakásos, 40%-os készültségű ingatlan. A Leányvállalat célja az ügylettel, hogy a társasházat akár jelen állapotában is – önálló projektként – értékesíthesse tekintettel a társasághoz érkezett, növekvő számú megkeresésekre.

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata, a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. (a továbbiakban: Leányvállalat) a mai napon megvásárolta a MÁTÓ-STÁB Kft. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-09-328210) 30%-os részesedést biztosító üzletrészét a korábban ismertetett előszerződés alapján, így a Leányvállalat a MÁTÓ-STÁB Kft. kizárólagos tulajdonosává vált.

A cégcsoport üzletpolitikájának megfelelően a SET GROUP Nyrt. a MÁTÓ-STÁB Kft.-t a vasútépítési szegmens jelentős szereplőjévé kívánja tenni. A változásbejegyzést követően a vállalatcsoportnak lehetősége nyílik a jelenleg folyamatban lévő tárgyalásokhoz kötődő vállalkozási szerződések véglegesítésére.

A SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság leányvállalata, a SET Real-Estate Kft. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-09-323422, a továbbiakban: Leányvállalat) a 2019. április 26. napján megkötött – már korábban ismertetett – ingatlan adásvételi szerződésben foglalt 140.000.000,- Ft összegű vételárat a mai nappal maradéktalanul megfizette.

Tájékoztatás az új, hosszútávú stratégiához igazodó kölcsönszerződések megkötéséről

Tájékoztatás az új, hosszútávú stratégiához igazodó kölcsönszerződések megkötéséről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság a mai napon kölcsönszerződést kötött a SET GROUP Nyrt. két vezető feladatokat ellátó személyével, dr. Huszár Péter Tamás igazgatósági elnökkel és dr. Orbók Ádám stratégiai igazgatóval.

A szerződések értelmében a SET GROUP Nyrt. jogosult összesen 500.000.000,- Ft összeg lehívására a közelgő akvizíciók forrásigényének biztosítása végett. A szerződések további eleme, hogy a lehívást követő egy éven belül a követelés visszafizetésére részvények kibocsátása útján is lehetősége van a Társaságnak.

A korábban független partnerekkel megkötött kölcsönszerződéseket jelen megállapodások nem érintik, azok továbbra is – változatlan formában – hatályban maradnak.

A Társaság menedzsmentje azért döntött az újabb kölcsönszerződések megkötése mellett, hogy megteremtse a cég hosszútávú stratégiájának alappilléreit. A hosszútávú stratégia első lényegi eleme, hogy a tulajdonosi arányok egy bizonyos hányada a cég menedzsmentjéhez kerüljön, ezáltal is mutatva a menedzsment elköteleződését a Társaság fejlődése és jövője irányában.

A hosszútávú stratégia második pontja, hogy a SET GROUP Nyrt. a jövőben csökkentse a Társaságtól független felek felé fennálló kitettségét.

A Társaságnál vezetői feladatokat ellátó személyek értékpapír kereskedését az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (MAR) az átláthatóság biztosítása érdekében részeletesen szabályozza. Amennyiben a jelen kölcsönszerződésekben foglaltak szerint a Társaság a kötelezettségeit dr. Huszár Péter Tamásnak és dr. Orbók Ádámnak újabb részvénykibocsátások útján teljesítené, úgy ezek az új értékpapírok kizárólag a MAR rendeletben foglaltak szerinti szigorú keretrendszernek való megfelelés útján kerülhetnének értékesítésre. Ennek kiemelt jelentőségű eleme, hogy ebben az esetben dr. Huszár Péter Tamás és dr. Orbók Ádám – a többi részvényessel ellentétben – kizárólag a tiltott időszakokon kívül, a tőkepiaci szereplők és a felügyelet tudtával értékesíthet részvényt.

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.