Havi archívum :

május 2019

Szavazati jogok alaptőke havi bejelentése 2019. május 31.

Szavazati jogok alaptőke havi bejelentése 2019. május 31. 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról 2019. május 31.-én:

Rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve

Rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842), 2019. május 30. (csütörtök) 10:00-kor tartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve.

Változásbejegyzéssel kapcsolatos tájékoztatás

Változásbejegyzéssel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A Társaság 2019. április 15. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok értelmében benyújtotta változásbejegyzési kérelmét a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságára, mely a Társaság tisztségviselőinek változására valamint az új Alapszabály elfogadására irányult. A változásokat a cégbíróság a 2019. május 30. napján a 01-10-046842/108 számú végzése révén bejegyezte.

Jelen rendkívüli tájékoztatás mellékleteként Társaságunk közzéteszi a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-046842/108 számú végzésének teljes szövegét, valamint a közgyűlés által elfogadott új Alapszabályt.

Határozat standard kategóriába való átsorolásról

Határozat standard kategóriába való átsorolásról 150 150 SET_GROUP

 A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban: Tőzsde) vezérigazgatója a SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.) kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) törzsrészvényeit  (ISIN azonosító: HU0000107537) a Kibocsátó kérésére, 2019. május 23-i hatállyal a Részvények Standard kategóriába sorolja. Csatolva a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatójának 143/2019. határozata.

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága úgy döntött, hogy a MÁTÓ-STÁB Kft. tevékenységbővítése kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket. A MÁTÓ-STÁB Kft. vezetése a korábban már közzétett ingatlan és vízjogi engedély értékesítéséből származó pénzeszközt vasútépítéshez szükséges eszközök beszerzésére kívánja fordítani.

Ebből kifolyólag a mai napon a MÁTÓ-STÁB Kft. 219.463.560,- Ft értékben vásárolt vasútépítéshez szükséges pályaépítési anyagokat. A forgóeszköz beruházásra azért van szükség, hogy a vasútépítési tendereken való induláskor az abban kiírtakat a társaság maradéktalanul teljesíteni tudja.

Rendkívüli tájékoztatás befektetői megkereséssel kapcsolatban

Rendkívüli tájékoztatás befektetői megkereséssel kapcsolatban 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága befektetői megkeresések alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság Igazgatósága nem hozhat érdemi határozatokat a korábban közzétett tőkeemelési tárgyalások lezárásával kapcsolatban tekintettel arra, hogy a Társaság 2019. április 15. napján tartott rendes közgyűlésén elfogadott új alapszabály cégbíróság általi bejegyzése még folyamatban van. A cégbírósági eljárást lezáró végzés átvételét követően nyílik a Társaságnak lehetősége az alapszabályt érintő határozatok meghozatalára.

A SET GROUP Nyrt. leányvállalataival kapcsolatos tájékoztatás

A SET GROUP Nyrt. leányvállalataival kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság unokavállalata, a MÁTÓ-STÁB Kft. 2018 novemberében adásvételi szerződést kötött a tulajdonában álló garabonci ingatlan és a hozzákapcsolódó vízjogi engedély értékesítése tárgyában.

Az ebből befolyó vételár összegét a MÁTÓ-STÁB Kft. kölcsönadja a SET Real-Estate Kft. részére.

A SET Real Estate Kft. a kölcsönt a korábban már közzétett adásvételi szerződések pénzügyi teljesítésére fordítja. Az ügylettel a cégcsoport célja, hogy minél nagyobb mértékben csökkentse kitettségét, és saját erőforrásból finanszírozza eszközvásárlásait.

Tájékoztatás új társaságok bejegyzése vonatkozásában

Tájékoztatás új társaságok bejegyzése vonatkozásában 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

Az EtiCar Hungary Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.), mint a SET GROUP Nyrt. leányvállalatát a Főváros Törvényszék Cégbírósága 2019. május 10. napján a 01-09-341751/5 számú végzésével, míg a Sternberg Netzwerk Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.), mint a SET Trust Kft. kisebbségi tulajdonában álló társaságot a 01-09- 341747/5 számú végzésével a cégnyilvántartásba bejegyezte.

Az erről szóló cégbírósági végzéseket a Társaság jelen rendkívüli tájékoztatással egyidejűleg közzéteszi.

A SET GROUP Nyrt. rendkívüli közgyűlésének előterjesztése

A SET GROUP Nyrt. rendkívüli közgyűlésének előterjesztése 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. rendkívüli közgyűlésének előterjesztése – dokumentumok

A SET GROUP Nyrt. igazgatósági határozatainak összefoglalója

A SET GROUP Nyrt. igazgatósági határozatainak összefoglalója 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága 2019. május 7-én megtartott ülésén az alábbi határozatokat hozta.

1/2019. (V.07.) sz. igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága új leányvállalat alapítását határozta el az alábbi feltételek szerint:

•          név: EtiCar Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

•          rövidített név: EtiCar Hungary Kft.

•          székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.

•          főtevékenység: 58.29 Egyéb szoftverkiadás

•          ügyvezető: Kecskés Róbert önállóan, határozatlan időtartamra, a mai naptól

•          törzstőke: 3.000.000,- Ft készpénz

•          tulajdonos: SET GROUP Nyrt. 100%-ban.

Az EtiCar projekt 2019. március 26. napján tartott bemutatóját követően a SET GROUP Nyrt. menedzsmentje tárgyalásokat folytat több nemzetközi informatikai fejlesztésekben érdekelt társasággal. Ennek során a leendő partnerek részéről felmerült, hogy az EtiCar projekt vonatkozásában esetlegesen stratégiai partnerségi megállapodást kötnének vagy tulajdoni részesedést szereznének. Erre tekintettel a Társaság Igazgatósága úgy határozott, hogy a jövőben az EtiCarhoz kapcsolódó fejlesztéseket és szolgáltatásokat külön jogi entitásként kívánja a továbbiakban a piacra bevezetni, mely leányvállalat kizárólagos feladata a termékfókuszú működés biztosítása.

2/2019. (V.07.) számú igazgatósági határozat

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága új unokavállalat alapítását határozta el az alábbi feltételek szerint:

név: Sternberg Netzwerk Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített név: Sternberg Netzwerk Kft.

székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.

főtevékenység: 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

ügyvezető: Cs.Nagy Tamás önállóan, határozatlan időtartamra, a mai naptól

törzstőke: 3.000.000,- Ft készpénz

tulajdonos: SET Trust Kft. (26%) és Cs. Nagy Tamás (74%). A SET GROUP Nyrt. a stratégiai beruházások továbbfejlesztése céljából úgy döntött, hogy optikai hálózati létesítési képességei bővítésére, továbbfejlesztésére a MÁTÓ-STÁB Kft.-ben felhalmozott évtizedes szakértői tudást a legmagasabb szintű optikai mérnöki tervezési képességekkel kívánja erősíteni. Erre tekintettel a Társaság menedzsmentje akként határozott, hogy kisebbségi részesedésszerzés mellett új társaság alapításában kíván részt venni, mely ezzel a szaktudással bír.

  • 1
  • 2
SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.