Havi archívum :

március 2019

Szavazati jogok alaptőke havi bejelentése 2019. március 31.

Szavazati jogok alaptőke havi bejelentése 2019. március 31. 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogot számáról és az alaptőke nagyságáról 2019. március 31.-én:

Tájékoztatás a tőkeemelési tárgyalásokhoz kapcsolódó igazgatósági határozatról

Tájékoztatás a tőkeemelési tárgyalásokhoz kapcsolódó igazgatósági határozatról 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az 1/2019. (III.28.) számú igazgatósági határozattal kapcsolatosan az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőit, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat potenciális üzletfeleivel zártkörű-alaptőke emelés tárgyában. Az Igazgatóság úgy határozott, hogy a tárgyalások sikeres lezárásának feltétele, hogy az új részvények kibocsátási értékének teljesítése kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával történhessen meg.

A SET GROUP Nyrt. 2019. február 4. napján már ismertetett stratégiai keretrendszerével összhangban az Igazgatóság egyhangúan a pénzbeli vagyoni hozzájárulás mellett döntött az újabb zárt-körben lefolyatandó tőke-emelés kapcsán. A döntés arra a korábban kialakított álláspontra támaszkodik, hogy egy újabb – a fennálló kölcsönszerződések terhére való – lehívás nagyban megnövelné a Társaság kitettségét, mely ellentétes a menedzsment eddigi stabilizációs törekvéseivel. A kölcsönökből fakadó követelések apportálásával szemben további ellenérvként merült fel, hogy az a Társaság korábbi hűséges Befektetőinek piaci helyzetét esetleg hátrányosan érintheti.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatóságának célja a – jelenleg még tárgyalási szakaszban tartó – zártkörűalaptőke-emeléssel, hogy a már előrehaladott állapotban lévő újabb akvizíciós egyeztetések lezárásakor a cégcsoport rendelkezésére álljon a megfelelő forrás annak teljesítésére.  Ez az összeg a menedzsment előzetes számításai szerint közel 300 millió forintos nagyságrendű. A zártkörű alaptőke-emelésben érdekelt potenciális üzletfeleinkkel folytatott egyeztetéseink során lényegi kérdés a kibocsátandó új részvények jegyzési értékének meghatározása. Ezt felek a SET GROUP Nyrt. jelenlegi Befektetőinek érdekeinek kiemelt szem előtt tartása mellett a Társaság hosszútávú üzletpolitikának megfelelően alakítják ki. A tárgyalások jelenlegi állása szerint a részvényenkénti jegyzési ár 1 000,- Ft és 1 100,- Ft közötti intervallumban kerülhet elfogadásra felek között.

A SET GROUP Nyrt. blokklánc alapú első szolgáltatásának bemutatása

A SET GROUP Nyrt. blokklánc alapú első szolgáltatásának bemutatása 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság egy saját fejlesztésű, mobilapplikációt is magában foglaló, blokklánc alapú szolgáltatással kíván a használtautó piacon új szegmenst életre hívni. Ez az EtiCar.

A rendszer az érintett autóval történt mindennapi eseményeket automatikusan gyűjti be, majd ezeket az információkat egy blokklánc technológiával hitelesített adatbázisba titkosítva rögzíti. Ez az anonimizált adatbázis bárki számára akkor válik elérhetővé, ha a felhasználó ahhoz hozzáférést enged. A felhasználónak lehetősége van bármilyen kiegészítő adatok felvitelére, például egy kötelező szerviz elvégzését igazoló dokumentum rögzítésére.

A jelenlegi piacon a hasonló szolgáltatások csupán a hozzáférhető, közhiteles adatok rendszerbe foglalásával próbálnak támpontot adni a gépkocsit eladni vagy vásárolni kívánó embereknek. Ezzel ellentétben a SET GROUP Nyrt. új szolgáltatása a mindennapokból rögzített adatokból – a felhasználó kérésére – saját fejlesztésű algoritmusok segítségével készít átfogó elemzést, mellyel hiteles és részletes képet adunk az érintett autó eddigi életútjáról.

Célunk, hogy a piaci szereplőket az eladás időpontjára jelentősen előnyösebb piaci pozícióba hozzuk azáltal, hogy az érintett autó hiteles mindennapi életútja egy gombnyomással megoszthatóvá váljon.

Az általunk kínált szolgáltatás az eladót a hitelesség miatt magasabb árra pozícionálja, a vevő számára pedig a magasabb vételár hosszútávon megtakarításként jelentkezik azért, mert egy olyan autóba ül át, melyet az adásvételt megelőzően olyan mélységig megismerhetett, mintha már a kezdetektől fogva az övé lett volna.

A bétaverzió tesztelése alatt a leendő értékesítőink elsősorban a flottakezelő cégeket keresik meg, mivel – a 2018. évi KSH adatokat alapulvéve – a 136.601 darab Magyarországon forgalomba helyezett új autó több mint fele flottakezelés vagy lízing által jut el a fogyasztókhoz. A flottakezelők számára lényeges, hogy a tulajdonukban lévő autókkal mi történik, a bérlők rendeltetésszerűen használják-e. Alkalmazásunk erre kínál egy plusz hardverrel kiegészített megoldást, mellyel az autó fedélzeti számítógépére csatlakozva történik az adatok begyűjtése és ennek segítségével a tulajdonos a gépjármű mindennapi használatáról valós képet kap. A flottakezelő ezen információk birtokában folyamatosan felügyelheti a gépjárműparkját, ezáltal megőrizve annak piaci értékét.

Szolgáltatásunk reklámmentesen kerül bevezetésre első lépésben a flottakezelők részére tekintettel arra, hogy a lakosság általi elfogadás hosszabb időt vesz igénybe. Terveink szerint a szolgáltatás havidíjának összege észrevehetetlen tételként bújik meg akár a családi, akár a céges költségvetésben. Ezért nagyságrendileg havonta ezer forintért kínáljuk szolgáltatásunkat bárki számára.

Előzetes piaci felmérésünk szerint flottakezelői oldalról jelentős igény van erre a szolgáltatásra, így a Társaság célja, hogy 2020-ra az abban az évben forgalomba helyezett új autók legalább felét kísérje az EtiCar adatbázisa.

Előterjesztések a Társaság 2019. április 15. napján tartandó éves rendes közgyűlésére

Előterjesztések a Társaság 2019. április 15. napján tartandó éves rendes közgyűlésére 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt.-ben történt részesedés-változás

A SET GROUP Nyrt.-ben történt részesedés-változás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága 2019. február 8. napján döntött a Társaság alaptőkéjének emeléséről, mely értelmében a Társaság 902.612.000,- Ft összegű alaptőkéjét – részvények zártkörű forgalomba hozatala útján – 965.817.000,- Ft-ra megemeli. Az ehhez kapcsolódó cégbírósági bejegyzésre 2019. február 21. napján került sor.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója – a 64/2019. számú határozatával – a SET GROUP Nyrt., mint kibocsátó, kérelmére 2019. március 18. napjával elrendelte a fentiekben meghatározott 632.050 darab, egyenként 100 forint névértékű, 63.205.000,- Ft össznévértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvény tőzsdei kereskedésbe való bevezetését és ezzel összefüggésben módosította a Társaság terméklistáját.

Ezek alapján a SET GROUP Nyrt. bevezetett értékpapír mennyisége 9.026.120 darabról 9.658.170 darabra emelkedett.

Az új részvények bevezetésével, a J.G. Sunflower Kft. részesedése 506 380 db részvénnyel, 1 756 380 db-ra emelkedett, ez a Társaság alaptőkéjének 18,19 %-a, átlépve ezzel a Tpt. 61. § (3) bekezdése szerinti 15%-os határértéket.

A bevezetés kapcsán a J.G. Sunflower Kft. a 15%-os szavazati küszöbérték fölé került.

A BÉT honlapján található 5 % feletti tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosok besorolási kategóriája nem változott.

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A MÁTÓ-STÁB Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata, a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. (a továbbiakban: Leányvállalat) 70%-ban tulajdonosa a MÁTÓ-STÁB Kft.-nek. A Leányvállalat a mai napon üzletrész adásvételi előszerződést kötött Rajnai Jánossal a fennmaradó 30%-os részesedés megvásárlása vonatkozásában. A megállapodás értelmében a Leányvállalat és az eladó a végleges szerződést legkésőbb 2019. április 30. napjáig kötik meg.

Az ügylet teljesedését követően a Leányvállalat a MÁTÓ-STÁB Kft. kizárólagos tulajdonosává válik.

A cégcsoport üzletpolitikájának megfelelően a SET GROUP Nyrt. az összes Leányvállalatát – profitorientált szemlélettel – az érintett szegmensek jelentős szereplőjévé kívánja tenni. Erre, valamint a befektetők érdekeire való tekintettel döntött a Társaság a MÁTÓ-STÁB Kft. feletti teljes ellenőrzés megszerzése mellett.

Meghívó a SET GROUP Nyrt. éves rendes közgyűlésére

Meghívó a SET GROUP Nyrt. éves rendes közgyűlésére 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság évi rendes közgyűlése az alábbiak szerint kerül megtartásra:

A közgyűlés időpontja:                   2019. április 15. (hétfő) 10:00 óra

A közgyűlés helyszíne:                   Milton Friedman Egyetem, 1039 Budapest, Kelta u. 2., A05-ös terem

A közgyűlés megtartásának módja: A részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával.

A közgyűlés napirendje: 

  1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2018. év vonatkozásában
  2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2018. évi egyedi beszámolójának elfogadása
  3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában
  4. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása
  5. napirendi pont: Alapszabály módosítása
  6. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása
  7. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglalt időben és módon közzéteszi a Társaság honlapján (www.setnyrt.com), valamint a BÉT (www.bet.hu), és az MNB erre szolgáló honlapján (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Részvényesi jogok gyakorlásának feltétele

A közgyűlésen való részvényesi (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő útján történő) részvétel és a részvényesi jogok (így különösen a szavazati jog) gyakorlásának feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18:00 óráig (részvénykönyv lezárása) a tulajdonosi megfeleltetés adatai alapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.

Az Igazgatóság az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően megkéri a KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER) eljárási rendje szerint, 2019. április 10. napi fordulónappal lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést, és az Igazgatóság a közgyűlést megelőző második munkanapon 18:00-kor valamennyi adatot törli, ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi és a részvénykönyvet lezárja. A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők – a KELER-nek történő közvetlen adatszolgáltatás útján – a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni, melynek részleteiről az értékpapírszámla-vezetők tudnak felvilágosítást adni a részvénytulajdonosnak. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők által szolgáltatott adatok valódiságáért, pontosságáért és teljességéért, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiért. A részvénykönyvvel kapcsolatos információt a részvénytulajdonosok a KELER székhelyén (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon (+36 1 483 6251 és +36 1 483 6289) kaphatnak.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Társaság állandó könyvvizsgálója, az Igazgatóság/Felügyelőbizottság/Auditbizottság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlési regisztráció során.

Határozathozatal

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint egynegyedét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van. A törzsrészvények tulajdonosainak szavazati joga a törzsrészvények névértékéhez igazodik: minden „A” sorozatú 100,- Ft (azaz egyszáz forint) névértékű, törzsrészvény 1, azaz egy szavazatra jogosít.

A részvényesek egyéb jogai

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt – mint részvényest – megillető jogokat gyakorolja. A Ptk. 3:259 § (2) bekezdése alapján a részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, a Ptk. 3:259. § alapján, a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozat-tervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Regisztráció

A részvényesi (meghatalmazotti) minőség igazolása és a jelenléti ív összeállítása, azaz a regisztráció, a közgyűlés helyszínén és napján történik 9:00 és 10:00 óra között. Kérjük a tisztelt résztvevőket, hogy a regisztráción pontosan jelenjenek meg, és személyazonosító, valamint képviseleti jogosultságukat igazoló okiratokat feltétlenül hozzák magukkal. A regisztráció lezárását követően a jelenléti íven nem szereplő, de a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

Határozatképtelenség

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2019. április 26. napja 10:00 óra, melynek helyszíne a Milton Friedman Egyetem 1039 Budapest, Kelta u. 2. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlés eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Farmer-mix Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A Farmer-mix Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága a cégcsoportjához tartozó Farmer-mix Takarmánygyártó-Szolgáltató és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatosan (2072 Zsámbék, Etyeki út 23.) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Farmer-mix Kft. 2019. március 7. napján keretszerződést kötött az UBM Holding Nyrt.-hez tartozó UBM Farm Takarmány Zrt.-vel.

A szerződés értelmében az UBM Farm Takarmány Zrt. köteles évente minimum 250.000.000.- Ft, maximum 510.000.000,- Ft értékben a Farmer-mix Kft.-vel takarmányt gyártatni.

A szerződésben vállalt mennyiség teljesítésnek biztonsága érdekében a Farmer-mix Kft. 2019. március 4. napjától bevezette az „SAP Business One” vállalatirányítási rendszerét.

Cégcsoportunk, a kapacitások bővítése érdekében a Farmer-mix Kft.-nél tőkeemelést tervez, hogy új kiszolgáló eszközök beszerzéséhez, valamint a gyártási folyamatok teljes automatizálásához további forrást biztosítsunk.
A Farmer-mix Kft. középtávú tervei között szerepel egy újabb, a közelben létesítendő telephely építése. Az új gyárral a jelenlegi gyártási kapacitást mintegy négyszeresére tervezzük emelni, az egyre növekvő külföldi piaci igények kielégítése érdekében.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy a jelen közzétételben szereplő összegek tájékoztató jellegűek, azokat a szerződésben meghatározott mennyiségek, valamint az utolsó 3 hónap átlagárainak figyelembevételével tüntettük fel. A kilogrammonkénti árakat befolyásolják az alapanyagok mindenkori piaci árai.

A SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság leányvállalata, a SET Real-Estate Kft. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-09-323422, a továbbiakban: Leányvállalat) által korábban a Budapest XII. kerületében vásárolt ingatlan tulajdonjogát a Leányvállalat értékesítette, 2019. március 1. napján az ingatlan birtokbaadása megtörtént tekintettel arra, hogy a teljes vételár megfizetésre került a vevő által.

A Leányvállalat menedzsmentje a befolyt vételárat a korábban már közzétett, további ingatlanfejlesztésekbe kívánja befektetni.

A SET GROUP Nyrt. védjegyeinek lajstromozása

A SET GROUP Nyrt. védjegyeinek lajstromozása 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbi tájékoztatást adja.

A Társaság 2018 nyarán benyújtotta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához a logójának és nevének védjegyként való bejegyzéséhez szükséges iratokat. Az illetékes hatóság a 2019. február 28. napján megküldött határozatában és védjegyokiratában foglaltak tanúsága szerint 2018. július 10. napjától kezdődően mind az ábrás, mind a szóösszetétel vonatkozásában bejegyezte a megjelöléseket a 227 186 és a 227 188 lajstromszámon.

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.