Havi archívum :

február 2019

Szavazati jogok alaptőke havi bejelentése 2019. február 28.

Szavazati jogok alaptőke havi bejelentése 2019. február 28. 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogot számáról és az alaptőke nagyságáról 2019. február 28.-án:

A SET Informatika Zrt. új blokklánckutató laboratóriuma

A SET Informatika Zrt. új blokklánckutató laboratóriuma 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága a kizárólagos tulajdonában álló, SET Informatika Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-049586) vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A SET GROUP Nyrt. üzletpolitikája megköveteli a cégcsoport függetlenségre való törekvését. Ehhez alkalmazkodva a SET Informatika Zrt. – a cégcsoporton belüli forrásból – megkezdte a blokklánckutatásához szükséges saját eszközparkjának kiépítését.

Társaságunk 2019. március 26. napján tartandó nyilvános bemutatóján egy olyan alkalmazáscsomagot kíván a piacra bevezetni, mely a felmerülő igényekhez könnyen hozzáalakítható. Az új szolgáltatás folyamatos működésének biztosítása valamint biztonsága számunkra alapkövetelmény, ezért elengedhetetlen a saját kézben lévő, általunk üzemeltetett eszközpark felállítása.

Terveink szerint ez az új, most felállítandó blokklánckutató egység lehetőséget kínál a jövő blokklánctechnológiával foglalkozó egyetemeknek, startup-oknak, nagyvállaltoknak, további kutatásra és esetleges partneri együttműködésre.

Az új blokklánckutató laboratórium átadását még a termékbemutatót megelőzően szeretnénk megvalósítani. Társaságunk úttörője kíván lenni a blokklánc alapú technológiák, szolgálatatások széleskörű üzleti felhasználásának, elterjesztésének és továbbfejlesztésének. Cégcsoportunk hisz abban, hogy ennek a technológiának a jelenlegi – a köztudatban elterjedt – felhasználásán túl, komoly és jelentős értékteremtő potenciálja van. A SET Informatika Zrt. a blokklánc alapú rendszerek üzleti életre való optimalizálásával egyedülálló piaci pozícióra törekszik, mellyel a cégcsoport az egyik húzóerejévé válhat.

Tájékoztató a SET Informatika Zrt. első saját termékének bemutatásáról

Tájékoztató a SET Informatika Zrt. első saját termékének bemutatásáról 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága a kizárólagos tulajdonában álló, SET Informatika Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-049586) vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A SET Informatika Zrt., ahogyan korábban tájékoztatásra került, megkezdte informatikai fejlesztő részlegének létrehozását és az új részlegen belül a személyállomány folyamatos bővítését. A bővítés célja, hogy a SET GROUP Nyrt. az innovációs üzletágának IT fejlesztéseit saját erőforrásból valósíthassa meg.

Mindezek eredményeképpen a szolgáltatás- és termékfejlesztési portfolióinkból hamarosan nyilvános bevezetésre kerül egy olyan, mobilalkalmazást is magába foglaló platform, amely a blokklánc alapú technológiai szolgáltatás által támogatva – várakozásaink szerint – piaci szegmenst fog teremteni.

A piaci bevezetésre kerülő első alkalmazáscsomag nyilvános bemutatóját 2019. március 26. napján, kedden, délelőtt 10 órakor tartjuk a New York Palace szálloda Rossini különtermében (1073 Budapest, Erzsébet körút 9-11.), ahol egy üzleti reggeli keretein belül megismerhetik a tisztelt Befektetők, valamint a meghívott sajtóorgánumok képviselői a SET GROUP Nyrt. – már az átalakulást követően meghirdetett – „Jövőteremtő” üzletágának első termékét, annak lényegi elemeit, várható funkcióit.

Jelen közzététellel az Igazgatóság célja, hogy minden Befektetőnk időben szerezzen tudomást ezen eseményről, az innovatív üzletágunk fontos mérföldkövéről, mivel a SET GROUP Nyrt. vállalatcsoportja jelentős profitra számít a termék piaci bevezetéséből. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, mely a SET GROUP Nyrt. központi e-mail címén lehetséges.

Tőkeemeléssel kapcsolatos tájékoztatás

Tőkeemeléssel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a 2019. február 8. napján közzétett zártkörű tőkeemeléshez kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. február 21. napján hozott 2019. február 25. napján kézbesített 01-10-046842/101 számú végzésével a SET GROUP Nyrt. jegyzett tőkéjét 965.817.000,- forintra módosította.

Társaságunk haladéktalanul intézkedik az új részvények keletkeztetésének és azok a BÉT-re való bevezetésének tárgyában.

A SET GROUP Nyrt. vezetőségének elsődleges feladati közé tartozik a Társaság tőke helyzetének megszilárdítása, ezért további hatékony lépéseket tett az újabb tőkebevonás céljából. A menedzsment kitart a meghirdetett üzletpolitikája mellett, mely értelmében a Társaság saját erejéből fogja a további akvizíciókat végrehajtani. Jelen rendkívüli tájékoztatás mellékleteként Társaságunk közzéteszi a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 2019. február 21. napján hozott 01-10-046842/101 számú végzésének teljes szövegét, valamint a változás okán hatályosított Alapszabályt.

SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás

SET Real-Estate Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság leányvállalata, a SET Real-Estate Kft. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-09-323422, a továbbiakban: Leányvállalat) a mai napon érvényes vételi ajánlatott tett egy 43 282 négyzetméter alapterületű agyagbánya megvásárlása tárgyában, 80.000.000,- Ft-os vételáron.

A területen – az előzetesen rendelkezésre bocsátott adatok szerint – megközelítőleg 3 millió köbméter kitermelhető agyag található.

A SET Real-Estate Kft. az ingatlan megvásárlását követően, el kívánja készíttetni a bányaterületre vonatkozó műszaki üzemi tervet, mely alapján megkéri a kitermeléshez szükséges engedélyeket az illetékes Bányakapitányságtól.

A Leányvállalat a kitermeléshez szükséges engedélyek megszerzése után a bányaterületet értékesíteni kívánja.

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit, hogy a hatályban lévő jogszabályok értelmében a bányaterület vonatkozásában hatásvizsgálatot nem szükséges végezni.

A SET GROUP Nyrt. jelen tájékoztatást az Európai Parlament és a Tanács a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU (2014. április 16.) számú rendeletében foglaltak értelmében teszi.

A SET GROUP Nyrt. tőkeemelésével kapcsolatos tájékoztatás

A SET GROUP Nyrt. tőkeemelésével kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az 1/2019. (II.08.) számú igazgatósági határozattal kapcsolatosan az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja.

A SET GROUP Nyrt. és a Társaság igazgatóságának tagja, Koletics Péter magánszemélyként eljárva – valamint a J.G. Sunflower Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-194261) – a továbbiakban: Apportálók – 2019. február 8. napján apportszerződést kötöttek, melyben Felek megállapodtak, hogy Apportálók nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén a Társaság rendelkezésére bocsátják a SET GROUP Nyrt.-vel szemben fennálló 268.305.805,- Ft azaz kétszázhatvannyolcmillió-háromszázötezer-nyolcszázöt forint összegű követelésüket (a továbbiakban: apport). Felek megállapodtak, hogy az apport 268.305.225,- Ft azaz kétszázhatvannyolcmillióháromszázötezerkétszázhuszonöt forint értékben kerül realizálásra.

A Társaság eddig lehívott kölcsönösszegei, melyek nagy részét a SET GROUP Nyrt. a leányvállalatai feltőkésítésére és a Magyar Nemzeti Bank által kirótt bírságok megfizetésére fordított, ezáltal maradéktalanul elszámolásra kerültek.

A részvények megkeletkeztetését követően a J.G. Sunflower Kft. az 5%-os szavazati küszöbérték fölé fog kerülni.

Az apportszerződés folytán a Társaság az alaptőkéjét felemeli. Az alaptőke emelés kapcsán a Társaság 632.050 db, azaz hatszázharminckétezer-ötven darab „A” sorozatú, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, egyenként 424,5- Ft, azaz négyszázhuszonnégy egész öt tized forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki zártkörűen.

A Társaság az üzletpolitikának megfelelően, a jövőbeli tőkeemelések esetén – a kibocsátási értékek meghatározása során, továbbra is a meglévő befektetőinek védelmét tartja elsődleges szempontnak.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elfogadta a Cryptic Consulting Kft. (székhely: 6724 Szeged, Ősz utca 20. II./4., cégjegyzékszám: 06-09-020983) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a követelés értéke 268.305.805,- Ft azaz kétszázhatvannyolcmillió-háromszázötezer-nyolcszázöt forint.

A Társaság tőkéjének felemelése és az új részvények kibocsátását követően: A Társaság jegyzett tőkéje 965.817.000,- Ft lesz, 7,002%-kal emelkedik.
A Társaság saját tőkéje 432.894.225,- Ft lesz, 163,02%-kal emelkedik.
A Társaság tőketartaléka 399.324.225,- Ft-lesz, 105,59%-kal emelkedik.

Az egy részvényre jutó saját tőke értéke 44,82- Ft lesz, 145,8%-kal emelkedik.
Az egy részvényére jutó tőketartalékának értéke 41,35- Ft-lesz, 92,14%-kal emelkedik.

A Társaság Igazgatósága tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a szabályozott piacra történő bevezetéssel összefüggésben, az Európai Parlament és Tanács – az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – 2017/1129. számú rendeletének 1. cikk (5) bekezdés a.) pontja alapján, a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató és hirdetmény kibocsátására nem kerül sor.

A SET Informatika Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A SET Informatika Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága befektetői megkeresés alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A SET Informatika Zrt.-nél (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-049586) jelenleg négy munkavállaló dolgozik a megrendelt projektek kivitelezésén. A leányvállalat megrendelés állományára tekintettel a cég vezetése további munkavállalókat kíván felvenni az informatika területéről. A jelöltek meghallgatása folyamatosan zajlik, mivel a fejlesztések nagy részét a SET Informatika Zrt. saját humán erőforrásból kívánja megvalósítani. A társaság kizárólag egyedi szakértelmet igénylő részfeladatokat fog kiszervezés útján megoldani.

A SET GROUP Nyrt. igazgatósági határozatainak összefoglalója

A SET GROUP Nyrt. igazgatósági határozatainak összefoglalója 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága 2019. január 31-én a Társaság jövőbeli piaci pozíciójának megszilárdítása érdekében ülésezett. A meghozott határozatok értelmében a SET GROUP Nyrt. korábban ismertetett üzletpolitikája az alábbi dokumentumban leírtak szerint módosul.

Tulajdonosi bejelentés részesedés változásról

Tulajdonosi bejelentés részesedés változásról 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit az alábbiakról:

Sóvágó Sándorné részvényes bejelentése alapján a részvényes SET GROUP Nyrt.-ben fennálló részvényállománya 542 024 darabra emelkedett, amely a Társaság alaptőkéjének 6,01 %-a. A részvényvásárlás kapcsán Sóvágó Sándorné az 5%-os szavazati küszöbérték fölé került.

A SET Informatika Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás

A SET Informatika Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a SET Informatika Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-049586) 2019. január 31. napján szerződést kötött a DVCON Informatika Kft.-vel (1141 Budapest, Szilágysomlyó. u. 41./B, cégjegyzékszáma: 01-09-964772, adószáma: 23419320-2-42).

A szerződés értemében a SET Informatika Zrt. Solution Architect feladatokat lát el SAP környezetben egy nemzetközi projekt keretein belül.

A szerződés a Felek között határozatlan időre köttetett.

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.